Tag: postępowanie karne

5 grudnia 2019
Odstąpienie od wymierzenia kary na rzecz środka karnego
Ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od wymierzenia kary na rzecz orzeczenia środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego. Kiedy jest to możliwe?
5 grudnia 2019
Sygnalizacja uchybień występujących w jednostce, czyli kim są sygnaliści
Kim jest sygnalista? Kiedy zachodzi obowiązek tzw. sygnalizacji? Dowiedz się więcej na temat zawiadomiania o uchybieniach w działaniu instytucji!
4 grudnia 2019
Na czym polega umorzenie absorpcyjne?
Czym jest umorzenie absorpcyjne? Dowiedz się, w jakich przypadkach możliwe jest jego zastosowanie i kto może na nie liczyć!
3 grudnia 2019
Jaką rolę pełnią ławnicy w procesie karnym?
W jakich sprawach biorą udział ławnicy? Jakie są ich prawa i obowiązki? Sprawdź jaką rolę pełnią ławnicy w procesie karnym!
27 listopada 2019
Prawo do obrony w postępowaniu karnym
Oskarżonemu w postępowaniu karnym przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Jak wygląda realizacja tego prawa w praktyce?
14 listopada 2019
Postępowanie przyspieszone w sprawach karnych
Postępowanie przyspieszone to jeden z trzech trybów szczególnych postępowania karnego. Ma ono doprowadzić do możliwie szybkiego skazania sprawcy.
6 listopada 2019
Braki formalne pisma w postępowaniu karnym, czyli co musi zawierać pismo kierowane do sądu
Kodeks postępowania karnego wyznacza minimalne standardy pisma procesowego. Sprawdź, co musi ono zawierać i jak uzupełnić braki formalne pisma!
4 listopada 2019
Terminy w prawie karnym, czyli do kiedy muszę odpowiedzieć na otrzymane pismo?
Terminy w postępowaniu karnym mają na celu unikanie rozwlekania procesu. Czynność dokonana po terminie możne zostać uznana za bezskuteczną. Jak prawidłowo obliczać terminy w prawie karnym?
31 października 2019
Przeszukanie – na czym polega oraz kto i kiedy może je przeprowadzić
Na czym polega przeszukanie? Kto może je przeprowadzić i w jakich okolicznościach? Dowiedz się więcej o czynności przeszukania!
29 października 2019
Kiedy można wnieść kasację od wyroku w sprawie karnej?
W jakich sytuacjach dopuszczalne jest złożenie kasacji? Komu przysługuje kasacja od wyroku w sprawie karnej? Dowiedz się wszystkiego o kasacji!