Tag: postępowanie sądowe

5 czerwca 2019
Kiedy sędzia może być wyłączony z rozprawy?
Wyłączenie sędziego – w jakich sytuacjach możliwe jest wyłączenie sędziego z rozprawy? Jakie są przesłanki bezwzględnego wyłączenia? Wyłączenie na wniosek
15 maja 2019
Podważenie mocy dowodowej opinii biegłego
Podważenie mocy dowodowej opinii biegłego - kiedy może nastąpić? Na czym polega specyfika dowodu z opinii biegłego? Jakie są kryteria oceny opinii biegłego?
9 maja 2019
Posiedzenie pojednawcze – przebaczać czy nie?
Ze względu na specyfikę „prywatek” oraz stosunkowo niedużą społeczną szkodliwość tych czynów powstała instytucja - posiedzenia pojednawczego.
23 kwietnia 2019
Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia?
Jest akt oskarżenia, powinna być zatem i odpowiedź. Czy ten rachunek zawsze się sprawdza? Procedura karna. Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia?
8 kwietnia 2019
Specyfika prywatnego aktu oskarżenia
Czym jest prywatny akt oskarżenia? Prywatny a publiczny akt oskarżenia. Zniesławienie i znieważenie – przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.
29 marca 2019
Projekt nowej ustawy o nieletnich. Większe kompetencje dla dyrektorów szkół
Nowa ustawa o nieletnich. Jakie zmiany wprowadzi? Jakie uprawnienia zyska dyrektor szkoły? Sprawdź, jakie kary mogą zostać zastosowane wobec nieletnich! | kruczek.pl
14 listopada 2018
Trwały nośnik - decyzje wobec ING, Getin Noble i PKO BP
ING Bank Śląski, Getin Noble Bank i PKO BP nieprawidłowo informowały o zmianach opłat. Sprawdź, jakie są konsekwencje wprowadzania konsumentów w błąd.
28 września 2018
Sposoby zniesienia współwłasności
Zniesienie współwłasności bywa konieczne. Jak tego dokonać? Jakie istnieją sposby zniesienia współwłasności, co może stanąć na przeszkodzie? | Kruczek.pl
12 czerwca 2018
Biegły musi być ekspertem i kulturalnym człowiekiem
Opinie biegłych często są kluczowym dowodem w postępowaniach sądowych. Jeśli są sporządzone fachowo i rzetelnie, sędziowie opierają na nich uzasadnienia orzeczeń. Funkcja biegłego jest niezwykle istotna, bo może mieć decydujące znaczenie dla przebiegu sprawy. Sprawdź, kiedy begły narażony jest na utratę swej funkcji.
5 czerwca 2018
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how w toku postępowania sądowego
Od 9 czerwca 2018 r., zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.