Tag: powinowactwo

13 maja 2021
Jak obliczać stopnie pokrewieństwa?
Pokrewieństwo w znaczeniu społecznym i prawnym to wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. Jak obliczyć stopnie pokrewieństwa?