Tag: prawo cywilne

14 sierpnia 2019
Wakacje bez problemów – działania UOKiK
Rozbieżności między ofertą biur podróży a faktycznym standardem usług czy zmiana godzin lotów – takie skargi na biura podróży wpływają do UOKiK.
13 sierpnia 2019
Czy uchylanie się od alimentów jest przestępstwem?
Uchylanie się od alimentów jest znanym i niestety często występującym w społeczeństwie problemem. Co za to grozi w świetle polskiego prawa?
12 sierpnia 2019
Jak odwołać wykonaną już darowiznę?
Przepisy prawa cywilnego przewidują, że w pewnych okolicznościach możliwe jest odwołanie darowizny, która została już wykonana. Jak odwołać darowiznę?
8 sierpnia 2019
Śmierć uczestnika postępowania wieczystoksięgowego nie zawiesza postępowania
Śmierć uczestnika postępowania wieczystoksięgowego nie powoduje jego zawieszenia przez sąd. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Sąd Najwyższy.
6 sierpnia 2019
Kiedy sąd może odmówić rozwodu?
Orzecznictwo w kwestii odmowy udzielania rozwodów jest niespójne. W jakich przypadkach może nastąpić odmowa rozwodu przez sąd?
6 sierpnia 2019
Skarga nadzwyczajna w ogniu pytań Sądu Najwyższego
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, rozpoznając jedną ze skarg nadzwyczajnych, sformułowała trzy zagadnienia prawne. Czego dotyczą?
1 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – pisma procesowe i ich doręczanie
Jakie zmiany wprowadza reforma postępowania cywilnego? Co zmieni się w kwestii pism procesowych oraz ich doręczania? Oto szczegóły zmian!
31 lipca 2019
Jak długo można nie płacić rachunków?
Nie namawiamy do niepłacenia rachunków. Jednak co zrobić, jeżeli straci się płynność finansową i przesunięcie daty płatności może być wybawieniem?
31 lipca 2019
Czy możliwe jest naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości?
Naruszenie miru domowego jest przestępstwem stypizowanym w art. 193 k.k. Czy właściciel nieruchomości może być sprawcą tego typu przestępstwa?
29 lipca 2019
Instytucja przekazu
Czym jest przekaz i co warto wiedzieć na temat instytucji przekazu? Dowiedz się, jak wygląda prawidłowo skonstruowany przekaz.