Tag: prawo jazdy

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Czy można odebrać prawo jazdy, kiedy zatrzymany nie ma przy sobie dokumentów?

W przedmiotowej sprawie zaskarżonym wyrokiem, Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, oddalił skargę. W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne: Starosta orzekł o zatrzymaniu skarżącemu prawa jazdy kategorii B, BE na okres 3 miesięcy. Decyzji nadano rygor […]

Pozostałe

Czy policjant może zrobić kierowcy sprawdzian z przepisów?

Jazda bez włączonych świateł do jazdy dziennej skończyła się dla pewnego kierowcy skierowaniem na egzamin sprawdzający kwalifikację do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci uznali bowiem, że istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu jego wiedzy o przepisach prawa o ruchu drogowym. Decyzję funkcjonariuszy oceniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (II SA/Gl 651/16). […]

Prawo Cywilne

Zmiany w prawie jazdy

Rok 2018 przyniesie liczne zmiany w procesie zdawania i korzystania z uprawnień prawa jazdy. Osoby, które odbiorą swoje dokumenty po 4 czerwca zostaną objęte nowelizacją przepisów. Najważniejszą zmiana będzie 24 miesięczny okres próbny, liczony od daty wydania prawa jazdy. Obejmuje on osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienie do kierowania […]

Pozostałe

Od czerwca nie zatrzymają ci prawa jazdy za punkty

Uruchomienie systemu CEPiK 2.0 niesie za sobą dwie ważne zmiany dla kierowców. Gorszą z nich jest likwidacja kursów doszkalających. Umożliwiały one zredukowanie 6 punktów karnych. Ale jest też dobra wiadomość. Po osiągnięciu limitu 24 punktów karnych policja nie zatrzyma prawa jazdy od razu. Przekroczenie limitu będzie również trudniejsze niż do […]

Prawo Administracyjne
zdjęcie przedstawia kandydata na prawo jazdy

Jak wyrobić prawo jazdy

Prawo jazdy to dokument wydawany przez właściwe organy państwowe, regionalne lub samorządowe, pozwalający na prowadzenie pojazdów silnikowych określonych kategorii. Posiadanie go jest nie tylko dużym ułatwieniem w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Pomijając fakt, że w niektórych profesjach prawo jazdy jest koniecznym warunkiem zatrudnienia, to pracodawcy z każdej branży łaskawiej […]

Prawo Administracyjne

Elektroniczny rejestr wzorów dokumentów publicznych w trakcie przygotowania

Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy o dokumentach publicznych. Zgodnie z nim powstanie elektroniczny rejestr wzorów dokumentów publicznych. Ponadto dokumenty podzielone zostaną na trzy kategorie w zależności od wpływu na bezpieczeństwo państwa. Rejestr zapobiegnie fałszerstwom Motywacją do stworzenia rejestru jest przede wszystkim zapobieżenie fałszerstwom dokumentów państwowych. Fałszywe dokumenty, przez brak ich […]

Prawo Administracyjne

Dotkliwe kary dla nieodpowiedzialnych motocyklistów

Motocyklista za nieodpowiednią jazdę może stracić również prawo jazdy kategorii B  (na samochód osobowy). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie orzekł, że racjonalny ustawodawca pozbawiający kierowcę prawa do poruszania się pojazdem należącym do kategorii A, nie może pozwolić również na pozostawienie „furtki” w postaci możliwości korzystania z kategorii B. Odmowa zwrotu […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Sankcja za przekroczenie prędkości o 50 km/h

Za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej oraz zapłacenie mandatu przewidzianego w art. 99a Kodeksu wykroczeń. Zatrzymanie prawa jazdy następuje na podstawie art. 135 ust.1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym na okres trzech miesięcy, liczony […]