Tag: prawo karne wykonawcze

13 lutego 2020
Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
Kiedy odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności jest możliwe? Jakie przesłanki należy spełnić, by móc skorzystać z tej instytucji?