Tag: prawo karne

17 października 2019
Zdjęcie jako dowód w sprawie - czy zdjęcie może być jedynym dowodem?
Czy można traktować zdjęcie jako dowód w sprawie sądowej? Kiedy może być ono jedynym dowodem? Wejdź i dowiedz się wszystkiego na temat zdjęcia jako dowodu!
17 października 2019
Na czym polega stosowanie dozoru elektronicznego?
Jak działa system dozoru elektronicznego? W jakich przypadkach może mieć zastosowanie dozór elektroniczny? Sprawdź, jakie prawa i obowiązki ma skazany!
16 października 2019
Jak wygląda praca biegłego sądowego?
Biegły sądowy udziela specjalistycznych informacji dowodowych i pomaga w rozstrzygnięciu sprawy. Jak wygląda praca biegłego sądowego?
16 października 2019
Posiłki w zakładach karnych
Przepisy określają okoliczności, które powinno się uwzględniać przy ustalaniu norm wyżywienia osadzonych w zakładach karnych. Jak wyglądają posiłki w zakładach karnych?
15 października 2019
Jakie warunki powinna spełniać cela w polskim więzieniu?
Jakie minimalne standardy powinna spełniać cela? Jaka jest jej minimalna powierzchnia? Dowiedz się, jak wygląda cela w polskim więzieniu!
15 października 2019
Kiedy kradzież jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?
Na czym polega przestępstwo kradzieży? Kiedy kradzież stanowi przestępstwo, a kiedy wykroczenie? Czym jest kradzież z włamaniem i kradzież rozbójnicza?
14 października 2019
Kim jest biegły sądowy?
Biegły sądowy to osoba, która posiada doświadczenie i odpowiednią wiedzę w danym zakresie. Kto może zostać biegłym sądowym? Jakie są jego obowiązki?
14 października 2019
Czy można wysłać paczkę do więzienia?
Czy można wysłać paczkę do więzienia? Jak wygląda kwestia przekazywania różnych przedmiotów osadzonym? Co możemy im przekazać?
11 października 2019
Czy Policja może zatrzymać nieletniego?
W szczególnych przypadkach Policja może zatrzymać i umieścić w policyjnej izbie dziecka, nieletniego powyżej 13. roku życia. Kiedy jest to możliwe?
11 października 2019
Kiedy nieletni może zostać umieszczony w zakładzie poprawczym?
Zakład poprawczy jest placówką resocjalizacyjną dla nieletnich do 21. roku życia. Czy każdy nieletni przestępca tam trafia? Jakie są przesłanki zastosowania tego środka?