Tag: Prawo o ustroju sądów powszechnych

14 lutego 2019
Kary porządkowe w sądach do zmiany
System wymierzania kar porządkowych przez polskie sądy wymaga pilnej zmiany – uważa RPO. Poznaj argumenty RPO. | Prawo o ustroju sądów powszechnych.
26 lipca 2018
Przesłuchanie świadka in articulo mortis – forma
Artykuł jest próbą odtworzenia przebiegu przesłuchania świadka w miejscu jego zamieszkania. Sprawdź, jak wygląda takie przesłuchanie, co jest dopuszczalne. Kiedy mamy do czynienia z sytuacjami nadzwyczajnymi?