Tag: prawo pracy

20 marca 2019
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa) regulowana jest przez przepisy kodeksu pracy. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
1 lutego 2019
Praca tymczasowa
Praca tymczasowa jest przykładem elastycznej formy zatrudnienia. Dowiedz się, jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik względem pracownika tymczasowego.
31 stycznia 2019
Rodzaje spraw rozstrzyganych przez sądy pracy
Sądownictwo pracy jest częścią sądownictwa powszechnego. Sprawdź, jakie sprawy rozstrzygają sądy pracy. Dowiedz się więcej na temat roszczeń pracowniczych.
29 stycznia 2019
Umowa o pracę - rodzaje, forma i treść
Umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia pracowniczego. Sprawdź, co i w jakiej formie należy zawrzeć w umowie o pracę? Poznaj różne rodzaje umów.
28 stycznia 2019
Umowa o pracę dla osoby niepełnosprawnej
Dowiedz się, jakie dodatkowe uprawnienia, związane z zatrudnieniem, zostały przyznane osobom niepełnosprawnym. Umowa o pracę dla osoby niepełnosprawnej
25 stycznia 2019
Pozaumowne stosunki pracy
Poznaj pozaumowne stosunki pracy, do których zaliczamy: pracę z powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczą umowę o pracę. Zapoznaj się z prawem pracy.
24 stycznia 2019
Regulamin pracy - co powinien zawierać i jak go wprowadzić?
Regulamin pracy ustala prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Sprawdź, co powinien zawierać regulamin pracy i kiedy jest on obowiązkowy.
22 stycznia 2019
Składniki wynagrodzenia za pracę
Składniki wynagrodzenia kodeks pracy dzieli na obligatoryjne i fakultatywne, a także na stałe i zmienne (czasowe). Poznaj najważniejsze cechy wynagrodzenia.
18 stycznia 2019
Systemy czasu pracy - zadaniowy, w ruchu ciągłym
Sprawdź, czym charakteryzują się zadaniowy czas pracy oraz czas pracy w ruchu ciągłym. Kiedy można stosować te systemy czasu pracy? Poznaj ich wady i zalety
16 stycznia 2019
Systemy czasu pracy - podstawowy, równoważny, skrócony
Zgodnie z kodeksem pracy wyróżniamy następujące systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, skrócony oraz zadaniowy. Sprawdź, czym się od siebie różnią.