Tag: prawo unijne

Prawo Administracyjne, Prawo Unijne

Projektowane zmiany wysokości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął procedurę legislacyjną. Procedura ta ma na celu wydanie: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 11 ust. 8 ustawy Pzp); rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie […]

Prawo Unijne

Unia zabezpiecza płatności w sieci

Komisja Europejska przyjęła przepisy opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Bank Centralny, które mają zabezpieczyć płatności w internecie. Mają one ograniczyć oszustwa internetowe oraz zabezpieczyć dane właścicieli kont. Po zmianie do uwierzytelnienia przelewu nie będzie wystarczał – jak ma to miejsce teraz – jeden element, np. numer karty, […]

Prawo Unijne

Czy przywrócenie tzw. „tabletki po” na receptę jest zgodne unijnym prawem?

Przywrócenie w Polsce kontroli nad sprzedażą tzw. „tabletek dzień po” wzbudziło wiele kontrowersji. Spory wokół antykoncepcji awaryjnej narastają, zarówno w społeczeństwie polskim,  jak również europejskim. W związku z pojawieniem się ów wątpliwości, w lipcu 2017 roku, kilka europosłanek zwróciło się do Komisji Europejskiej z  zapytaniem. Miało to wyjaśnić kwestie dotyczące […]

Prawo Karne, Prawo Unijne

Ustawa, która ma wzmocnić europejską współpracę w walce z przestępczością

W dniu 3 października Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, dzięki której polskie sądy, prokuratura lub inny organ prowadzący dochodzenie (np. Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) będą mogły wydawać europejski nakaz dochodzeniowy. Analogicznie, państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Unijne

Zabezpieczenie socjalne obywateli spoza Unii Europejskiej

Osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a mająca stałe zamieszkanie na terenie Unii jest w zasadzie traktowana w zakresie świadczeń społecznych identycznie jak obywatel Unii. Wynika to wprost z prawa unijnego, w szczególności rozporządzeń Parlamentu Europejskiego: 883/2004, 987/2009 oraz 1231/2010. Podstawowym zagadnieniem jest jednak posiadanie legalnego miejsca zamieszkania na terenie […]