Tag: proces karny

13 kwietnia 2021
Proces karny powszechny a proces karny specjalny
Rodzaje procesu karnego. Dowiedz się, czym różni się proces karny powszechny od procesu karnego specjalnego.
12 kwietnia 2021
Proces zasadniczy i akcja cywilna w procesie karnym
Czym jest proces zasadniczy, a czym akcja cywilna w procesie karnym? Jakie formy akcji cywilnej występują w procesie karnym?
1 kwietnia 2021
Źródła prawa karnego procesowego
Podstawowym źródłem prawa karnego procesowego jest ustawa Kodeks postępowania karnego. Jakie są inne źródła prawa karnego w Polsce?
24 marca 2021
Istota procesu karnego
Co jest istotą procesu karnego? Jakie są cechy charakterystyczne procesu karnego?
23 marca 2021
Czym jest statyka i kinetyka procesu karnego
W doktrynie bada się zarówno przedmiot procesu, jak i mechanizmy kierujące procesem. Dowiedz się, na czym polega statyka i kinetyka procesu karnego
19 marca 2021
Podstawa wszczęcia procesu karnego
Wszczęcie procesu karnego - odpowiedzialność prawna w procesie karnym ma dwie podstawy: faktyczną i prawną. Co to oznacza w praktyce?
16 marca 2021
Przedmiot procesu karnego
Czym jest przedmiot procesu karnego? Jak w ustawie Kodeks postępowania cywilnego interpretuje się przedmiot procesu karnego?
11 stycznia 2021
Konstytucyjna zasada odpowiedzialności za czyn karalny
Konstytucja RP ustala zasady odpowiedzialności karnej. Dotyczą one samego procesu, jak i postępowania przed sądami. Czy każdy ma prawo do obrony?
13 stycznia 2020
Co to jest areszt wydobywczy?
Pojęcie „aresztu wydobywczego” sformułowane przez media i uczestników procesu na tle poszczególnych spraw sądowych. Czy areszt wydobywczy jest legalny?
20 grudnia 2019
Śledztwo a dochodzenie – czym się różnią?
Postępowanie przygotowawcze może przybrać formę dochodzenia lub śledztwa. Śledztwo a dochodzenie - czym różnią się od siebie te dwie formy?