Tag: proces karny

10 maja 2021
Czy świadek może mieć pełnomocnika?
Co kodeks postępowania karnego mówi na temat udziału pełnomocnika w procesie karnym? Czy świadek może mieć pełnomocnika? Dowiedz się więcej
22 kwietnia 2021
Forma skargowa procesu karnego
Na jakich zasadach opierał się model skargowy procesu karnego? Czy forma skargowa procesu karnego nadal istnieje? Dowiedz się więcej
13 kwietnia 2021
Proces karny powszechny a proces karny specjalny
Rodzaje procesu karnego. Dowiedz się, czym różni się proces karny powszechny od procesu karnego specjalnego.
12 kwietnia 2021
Proces zasadniczy i akcja cywilna w procesie karnym
Czym jest proces zasadniczy, a czym akcja cywilna w procesie karnym? Jakie formy akcji cywilnej występują w procesie karnym?
1 kwietnia 2021
Źródła prawa karnego procesowego
Podstawowym źródłem prawa karnego procesowego jest ustawa Kodeks postępowania karnego. Jakie są inne źródła prawa karnego w Polsce?
24 marca 2021
Istota procesu karnego
Co jest istotą procesu karnego? Jakie są cechy charakterystyczne procesu karnego?
23 marca 2021
Czym jest statyka i kinetyka procesu karnego
W doktrynie bada się zarówno przedmiot procesu, jak i mechanizmy kierujące procesem. Dowiedz się, na czym polega statyka i kinetyka procesu karnego
19 marca 2021
Podstawa wszczęcia procesu karnego
Wszczęcie procesu karnego - odpowiedzialność prawna w procesie karnym ma dwie podstawy: faktyczną i prawną. Co to oznacza w praktyce?
16 marca 2021
Przedmiot procesu karnego
Czym jest przedmiot procesu karnego? Jak w ustawie Kodeks postępowania cywilnego interpretuje się przedmiot procesu karnego?
11 stycznia 2021
Konstytucyjna zasada odpowiedzialności za czyn karalny
Konstytucja RP ustala zasady odpowiedzialności karnej. Dotyczą one samego procesu, jak i postępowania przed sądami. Czy każdy ma prawo do obrony?