Tag: proces karny

29 października 2019
Kiedy można wnieść kasację od wyroku w sprawie karnej?
W jakich sytuacjach dopuszczalne jest złożenie kasacji? Komu przysługuje kasacja od wyroku w sprawie karnej? Dowiedz się wszystkiego o kasacji!
18 października 2019
Rola biegłego psychiatry w procesie karnym
Jeżeli w trakcie postępowania powstaje wątpliwość co do stanu psychicznego oskarżonego, zasięga się opinii biegłego psychiatry. Dowiedz się, jaką rolę pełni biegły psychiatra w procesie!
30 września 2019
Udowodnienie a uprawdopodobnienie - jakie są różnice?
Zgodnie z panującym poglądem doktryny, nie można tych dwóch pojęć używać zamiennie. Udowodnienie a uprawdopodobnienie - dowiedz się jakie są różnice!
13 września 2019
Konfrontacja i okazanie - na czym polegają?
Do czynności dowodowych w procesie karnym zaliczamy m.in. okazanie i konfrontację. Dowiedz się, na czym one polegają i kiedy są dozwolone!
18 lipca 2019
Wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego – co to oznacza w praktyce?
Elementem zasady domniemania niewinności jest określane po łacinie in dubio pro reo – wątpliwości rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Co to oznacza w praktyce?
23 maja 2019
Duchowny przy mównicy, czyli tajemnica spowiedzi w procesie karnym
Czy spowiedź może zostać wykorzystana przeciwko nam? Czym jest instytucja zakazu dowodowego? Postępowanie dowodowe, kodeks postępowania karnego
22 czerwca 2018
SN: Problemy zdrowotne oskarżonego a przekazanie sprawy do innego sądu
Zgodnie z ogólnymi zasadami procesu karnego, sprawę rozstrzyga sąd, w okręgu którego popełniono przestępstwo albo ewentualnie je ujawniono czy ujęto sprawcę. Często oskarżony mieszka więc daleko od miejsca, w którym będzie prowadzone postępowanie. Okazuje się, że zmiana sądu jest możliwa, sprawdź w jakich przypadkach.