Tag: produkty lecznicze

2 października 2018
Suplementy diety – potrzebny zakaz kierowania reklam do dzieci
Dowiedz się, jakie przepisy prawa regulują zasady reklamowania produktów leczniczych dla dzieci. Czy kierowanie takich reklam do dzieci jest dozwolone?
20 września 2018
Wprowadzanie produktów leczniczych na rynek
Wprowadzenie produktów leczniczych na rynek wiąże się z procedurą narodową. Dowiedz się, co mówią przepisy polskiego prawa farmaceutycznego. | Kruczek.pl
11 września 2018
Wprowadzanie produktów leczniczych na rynek
Zapoznaj się z przepisami - krajowymi oraz unijnymi, które regulują rynek produktów leczniczych. Rynek farmaceutyczny - regulacje prawne. | kruczek.pl