Tag: prywatny akt oskarżenia

25 czerwca 2019
Akt oskarżenia - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Akt oskarżenia - pojęcie z zakresu prawa karnego. Czym jest zwykły akt oskarżenia a czym szczególny? Kto może go wnieść do sądu?
8 kwietnia 2019
Specyfika prywatnego aktu oskarżenia
Czym jest prywatny akt oskarżenia? Prywatny a publiczny akt oskarżenia. Zniesławienie i znieważenie – przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.
21 marca 2019
Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania
Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania. W zależności od tego, do jakiego typu przestępstwo jest zaliczane, w odmienny sposób ściga się jego sprawcę.
25 czerwca 2018
Rzecznik upomina się o równe prawa dla pokrzywdzonych przestępstwem