Tag: przedawnienie

22 października 2017
Zgłoszenie wypadku drogowego przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC
Bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie zostaje przerwany w momencie zgłoszenia wypadku. Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że takiego zgłoszenia może również dokonać osoba, która ucierpiała w wypadku drogowym. Osoba ta nie mogła być jednak stroną umowy ubezpieczenia OC. | kruczek.pl