Tag: przedsiębiorca

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa o związkach zawodowych istotnie zmieniona

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Zmiany są istotne dla wszystkich osób wykonujących czynności zawodowe. Od teraz związkowcami będą mogli zostać nie tylko zatrudnieni na umowę o pracę. Jakich jeszcze korekt dokonał ustawodawca? Sprawdź, które z nich dotyczą ciebie. Kto może należeć […]

Podatki

Zatrudnienie małżonka 2019 – wielka zmiana w rodzinnym PIT

Pracodawca, chcąc zatrudnić swojego małżonka, borykał się z pewnym problemem. Z perspektywy ekonomicznej było to w zasadzie nieopłacalne. Poprzedni stan prawny nie pozwalał bowiem zaliczyć wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2019 roku sytuacja uległa zmianie. Czy nowelizacja ustawy ułatwi życie małym przedsiębiorcom? Praca w firmie małżonka […]

Czy sąsiad może

Działalność gospodarcza w mieszkaniu a sąsiedzi. Czy wspólnota może mi zamknąć interes?

Młody przedsiębiorca dąży do tego, by jego działalność generowała jak najmniej kosztów. Dobry start to podstawa sukcesu firmy. Wiele osób, chcąc zaoszczędzić pieniądze i czas,  decyduje się na stworzenie miejsca pracy we własnym mieszkaniu. Nie zawsze jednak podoba się to sąsiadom, którzy mogą odczuwać pewien dyskomfort. Czy mogą oni nie […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Nowe przepisy od 2019 roku

Użytkowanie wieczyste to specyficzne prawo. Znajduje się gdzieś pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Instytucja ta może być uznana za relikt poprzedniej epoki. Powstała z myślą o jednostce, lecz z drugiej strony zabezpieczała interes państwa, które pozostawało właścicielem nieruchomości. Użytkownik czuje się jakby gospodarował swoją przestrzenią, jednak nie może dowolnie […]

Prawo Cywilne

Jak zwrócić nietrafiony prezent?

Rozpoczął się sezon kupowania świątecznych prezentów. W tym okresie szczególnie ważne jest poznanie swoich uprawnień jako konsument. Ogólnie znaną wiedzą jest, że istnieje możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni. Warto jednak zwrócić uwagę na wyjątki od tej reguły oraz inne szczegóły mające wpływ na pozytywne rozpatrzenie reklamacji produktu, który […]

Prawo Handlowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie umrze wraz z właścicielem

25 listopada weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jeżeli firma wpisana do CEIDG będzie miała powołanego zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci właściciela firma nie przestanie funkcjonować. W mocy pozostaną wszystkie umowy o pracę, kontrakty czy zezwolenia. Firma nie umrze wraz z właścicielem Jak wskazuje minister Jadwiga […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Centrum Medycznemu Rehabilitacji i Fizjoterapii

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Centrum Medycznemu Rehabilitacji i Fizjoterapii. Wśród zarzutów znaleźć można bezpodstawne informowanie o złym stanie zdrowia pacjentów oraz wywieranie nacisku w celu zawarcia umowy. Jakie działania podejmowane przez Centrum Medyczne Rehabilitacji i Fizjoterapii analizuje organ? Co grozi Centrum za naruszenie przepisów? Prezes […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Najniższy zasiłek chorobowy po urlopie macierzyńskim dla przedsiębiorczych kobiet

W dniu 25 października 2018 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę dotyczącą kwestii – czy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, tylko w dwa tygodnie po tym fakcie, ma prawo do ustalenia podstawy wymiaru kolejnego zasiłku […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Świadczenie pomocy małżonkowi, który prowadzi działalność gospodarczą

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczący: Ograniczania możliwości korzystania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z pomocy małżonka w tej działalności; Świadczenie pomocy małżonkowi, który prowadzi działalność gospodarczą. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2008 r., II UK 286/07, wskazał, że ustawa systemowa […]

Cykle, Podatki

Split payment – praktyczne problemy | Część II

Dokonanie płatności w mechanizmie split payment jest możliwe jedynie, jeżeli podatnik, który wystawił fakturę, posiada rachunek rozliczeniowy. Wydawać by się mogło, że każdy przedsiębiorca posiada przecież rachunek rozliczeniowy. Otóż nic bardziej mylnego. To co popularnie nazywamy kontem bankowym nie zawsze jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów o split payment. Różne […]