Tag: przestępstwo ścigane na wniosek

21 marca 2019
Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania
Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania. W zależności od tego, do jakiego typu przestępstwo jest zaliczane, w odmienny sposób ściga się jego sprawcę.
22 listopada 2018
Przestępstwa publicznoskargowe, wnioskowe i prywatnoskargowe
Najważniejszym oskarżycielem w sprawach karnych jest prokuratura. Oskarżycielem może zostać jednak każdy. Sprawdź, w jakich przypadkach.
21 sierpnia 2018
Ściganie na wniosek pokrzywdzonego
Przestępstwo ścigane na wniosek - co to właściwie oznacza? Poznaj regulacje prawne. Czym różni się przestępstwo ścigane na wniosek od tego ściganego z urzędu.