Tag: recepta

26 marca 2019
Panie kierowniku, dla mnie gram arszeniku
Praca w aptece na nowych zasadach. Według wyroku NSA każdy farmaceuta potrzebuje pięcioletniego okresu zatrudnienia, by móc samodzielnie przyjmować recepty.
24 lipca 2018
Kolejny absurd związany z RODO
Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych słyszeliśmy już o wielu absurdach związanych z funkcjonowaniem nowego porządku prawnego.
18 kwietnia 2018
E-recepta, czyli informatyzacja sektora ochrony zdrowia