Tag: rękojmia

17 lutego 2021
Wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
Zasadę rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych wprowadzono, by chronić interesy nabywcy nieruchomości. W jakich przypadkach zasada ta jest wyłączona?
12 lutego 2021
Na czym polega świadczenie w miejsce wykonania?
Świadczenie w miejsce wykonania – czy zobowiązanie wygasa w sytuacji, gdy za zgodą wierzyciela dłużnik spełni inne świadczenie zamiast pierwotnego?
23 grudnia 2020
Wady nieruchomości wspólnej. Roszczenia do dewelopera
Wady nieruchomości wspólnej – komu przysługuje roszczenie wobec dewelopera? Co, jeśli rozmowy z deweloperem nie przyniosą korzystnego rezultatu?