Tag: rękojmia

Prawo Cywilne

Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę barteru

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że umowa barteru jest jednym z najstarszych rodzajów transakcji wykształconych w obrocie. Umowa barteru była powszechnym narzędziem handlowym w czasach przed wynalezieniem pieniądza. Obecnie, dzięki swojej prostocie, jest jedną z najbardziej popularnych transakcji zawieranych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Czym jest barter? Umowa […]

Prawo Cywilne

Jak zwrócić nietrafiony prezent?

Rozpoczął się sezon kupowania świątecznych prezentów. W tym okresie szczególnie ważne jest poznanie swoich uprawnień jako konsument. Ogólnie znaną wiedzą jest, że istnieje możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni. Warto jednak zwrócić uwagę na wyjątki od tej reguły oraz inne szczegóły mające wpływ na pozytywne rozpatrzenie reklamacji produktu, który […]

Prawo Cywilne

Oświadczenie o obniżeniu ceny towaru z uwagi na wady fizyczne

Zgodnie z art. 556 KC, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Artykuł 556¹ KC stanowi, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Czy przedsiębiorca traci rękojmię, jeżeli nie zbadał i nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie?

W przedmiotowej sprawie strony łączyła umowa sprzedaży sprzętu narciarskiego obejmującego cztery pary używanych nart oraz parę butów narciarskich. Umowa została zawarta w formie telefonicznej i mailowej. Po dostarczeniu przedmiotu sprzedaży przesyłką kurierską powodowie dokonali jej sprawdzenia. Ocenili, że nadesłane narty nie odpowiadały opisowi załączonemu do zdjęć na stronie internetowej, przesłanych […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zaliczenie na poczet ceny wierzytelności innego wierzyciela

W dniu 12 lipca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia: Czy nabywca licytacyjny nieruchomości, który na podstawie art. 968 § 2 k.p.c. zalicza na poczet ceny wierzytelność innego wierzyciela, a który błędnie przyjmuje, że wierzytelność ta znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinien zostać wezwany przez Sąd do uiszczenia […]

Prawo Cywilne

Umowa o dzieło – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN dzieło definiowane jest jako: efekt czyjejś pracy lub jakichś procesów. Podobnie jest w prawie cywilnym. Jeśli zleca się komuś wykonanie pewnych czynności, których celem jest uzyskanie konkretnego i namacalnego efektu, dochodzi do zawarcia umowy o dzieło. Może być ona uznana za należycie wykonaną tylko […]

Prawo Cywilne

Umowa leasingu – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

W praktyce obrotu umowa leasingu zawierana jest najczęściej między przedsiębiorcami. Chociaż istnieje instytucja leasingu konsumenckiego, niewiele osób z niego korzysta. Warto jednak, aby osoba nieprowadząca działalności gospodarczej znała podstawowe cechy tego kontraktu. W pewnych wypadkach może być on bowiem dobrym sposobem finansowania zakupu wartościowych rzeczy. Leasing to specjalistyczna umowa Jako […]

Prawo Cywilne

Nie musisz polegać tylko na gwarancji

Sprzęt elektroniczny, jak i każdy inny ułatwiający nam życie może okazać się również utrapieniem. Wady produktu przy konsumpcyjnej produkcji to „chleb powszedni”. Każda osoba (czyt. chyba wszyscy na świecie) mająca styczność z wadliwym produktem powinna wiedzieć, że ma możliwość skorzystania z dwóch bardzo skutecznych dróg do naprawy lub zwrotu niezadowalającego […]