Tag: rodzice

29 marca 2019
Projekt nowej ustawy o nieletnich. Większe kompetencje dla dyrektorów szkół
Nowa ustawa o nieletnich. Jakie zmiany wprowadzi? Jakie uprawnienia zyska dyrektor szkoły? Sprawdź, jakie kary mogą zostać zastosowane wobec nieletnich! | kruczek.pl
25 lutego 2019
Czy rodzic może nabyć nieruchomość dla dziecka?
11 lutego 2019
Karta Dużej Rodziny - zmiana przepisów i większe zainteresowanie
Karta Dużej Rodziny dostępna dla większej ilości osób. Od stycznia 2019 roku poszerzono grono uprawnionych do wnioskowania o KDR. Dowiedz się więcej.
25 stycznia 2019
Zarząd majątkiem dziecka - co wolno rodzicom?
Dzieci, jako małoletni, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Co obejmuje zarząd majątkiem dziecka? Władza rodzicielska i jej granice - sprawdź!
14 września 2018
Fiskus sprawdzi, kto może skorzystać z ulgi na dziecko
Ulga na dziecko nie przysługuje wszystkim rodzicom. Sprawdź, jak organy podatkowe będą weryfikować prawo do ulgi na dziecko. Więcej na www.kruczek.pl
22 sierpnia 2018
Alimenty na rzecz rodziców. Kiedy się należą?
Alimenty najczęściej kojarzą nam się z sytuacją dotyczącą obowiązku, jaki ciąży na rodzicach. Tymczasem, w niektórych przypadkach, to dzieci powinny wspierać finansowo swoich najbliższych wstępnych. O tym, kiedy się tak dzieje, przeczytasz na kruczek.pl.
29 czerwca 2018
Jak zmienić nazwisko dziecka?
Zgodnie z regulacjami prawnymi, które ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Sytuacja komplikuje się jednak nieco, gdy rodzice dziecka nie mają tych samych nazwisk lub gdy następuje konieczność zmiany nazwiska dziecka. Dowiedz się więcej na temat zmiany nazwiska dziecka.
29 czerwca 2018
Uznanie ojcostwa dziecka
Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera domniemanie znane już prawu rzymskiemu. Zgodnie z nim ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo, czyli mąż matki. Chcesz wiedzieć - jakie dziecko może zostać uznane oraz jakie są skutki prawne uznania ojcostwa - zapoznaj się z treścią artykułu. | kruczek.pl
8 czerwca 2018
Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich
Przepis art. 10 § 1 kodeksu karnego stanowi, że na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Sprawdź, co kodeks karny mówi o czynach niedozwolonych, których dopuszczają się nieletni. Jakie formy kar są przewidziane w takich przypadkach?
10 kwietnia 2018
Surowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem