Tag: rozporządzenie

Rozporządzenie i jego charakter normatywny

Rozporządzenia normatywne tworzą najniższy szczebel w systemie powszechnie obowiązującego prawa ogólnokrajowego. Konstytucyjną podstawą do wydawania rozporządzeń jest art. 92 Konstytucji, określający ich charakter oraz przesłanki ich wydawania. Stanowi on, że: „1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej […]

E-privacy – kolejne unijne rozporządzenie dotyczące ochrony prywatności

Od niedawna obowiązujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zastąpiły obowiązującą wcześniej dyrektywę 95/46/WE. Jesteśmy świadkami szerokiej reformy Parlamentu Unii Europejskiej i Rady w […]

Nowy projekt paszportu – rozporządzenie w trakcie uzgodnień

Zwiększone bezpieczeństwo i nowe wzory graficzne na paszportach. MSWiA przesłało do uzgodnień międzyresortowych nowy projekt rozporządzenia. Wzory, które mają znaleźć się na dokumencie wyłonione zostały w konkursie internetowym, w którym wziąć udział mogli polscy obywatele. Większy poziom ochrony Nowe paszporty mają zostać wyposażone w lepsze zabezpieczenia. Dzięki nim dokument będzie […]

E-legitymacja szkolna – nowe rozporządzenie MEN

E-legitymacja w szkołach i przedszkolach, a także nowe wzory szkolnych świadectw i arkuszy z ocenami. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. E-legitymacja – ułatwienie dla uczniów Zgodnie z aktem prawnym, który wszedł w życie 27 kwietnia 2018 roku szkoły będą mogły wydawać e-legitymacje. Dokument przeznaczony będzie dla uczniów i […]

Dyrektor szkoły – zmiany w konkursie na stanowisko

Zmiany ws. konkursu na dyrektora szkoły. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało się na dostosowanie przepisów. Powstanie nowa lista dokumentów, które są wymagane od kandydata. Zmiany zaszły również w wymogu oczekiwanego wykształcenia. Przyszły dyrektor szkoły z nowym oświadczeniem MKiDN zdecydowało zrezygnować z wymogu poświadczonej kopii dokumentu, który potwierdza tożsamość kandydata. […]

Ceny przesyłek w Unii bardziej przejrzyste

Wysokie ceny przesyłek zagranicznych często odstraszają od zakupów internetowych w innym kraju. Do tego brak przejrzystości cen może zachęcać do zawyżania opłat przez operatorów pocztowych bez związku z rzeczywistymi kosztami. Dlatego Parlament Europejski poparł rozporządzenie, dzięki któremu ma się to zmienić. Ceny przesyłek na terenie UE mają być bardziej przejrzyste […]

Nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis

14 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akt prawny dotyczy rozwiązań w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć. Co określa rozporządzenie? W dokumencie ministerstwa zostały określone programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez właściwego ministra ds. nauki, dla których zostanie udzielona pomoc de […]

Unia zakaże geoblokady

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zakazujące nieuzasadnionej geoblokady na rynku wewnętrznym Unii. Akt ten sprawi, że sprzedawca nie będzie mógł np. ograniczać klientom dostępu do swoich usług ze względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Jeśli jednak będzie tak robił, będzie musiał podać wyjaśnienie. Koniec geoblokady to szerszy wybór reklama reklama […]

Wysoka jakość produktów dzięki unijnym regulacjom

Celem zmian w ustawie o systemie oceny zgodności, przyjętym we wtorek przez rząd, ma być poprawa warunków uczciwej konkurencji. Realizację tego warunku ma zapewnić między innymi nałożenie nowego systemu kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Nowelizacja wymuszona została przepisami unijnymi.   Jak przypomniano po posiedzeniu Rady Ministrów, […]