Tag: rozporządzenie

Dyrektor szkoły – zmiany w konkursie na stanowisko

Zmiany ws. konkursu na dyrektora szkoły. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało się na dostosowanie przepisów. Powstanie nowa lista dokumentów, które są wymagane od kandydata. Zmiany zaszły również w wymogu oczekiwanego wykształcenia. Przyszły dyrektor szkoły z nowym oświadczeniem MKiDN zdecydowało zrezygnować z wymogu poświadczonej kopii dokumentu, który potwierdza tożsamość kandydata. […]

Ceny przesyłek w Unii bardziej przejrzyste

Wysokie ceny przesyłek zagranicznych często odstraszają od zakupów internetowych w innym kraju. Do tego brak przejrzystości cen może zachęcać do zawyżania opłat przez operatorów pocztowych bez związku z rzeczywistymi kosztami. Dlatego Parlament Europejski poparł rozporządzenie, dzięki któremu ma się to zmienić. Ceny przesyłek na terenie UE mają być bardziej przejrzyste […]

Nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis

14 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akt prawny dotyczy rozwiązań w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć. Co określa rozporządzenie? W dokumencie ministerstwa zostały określone programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez właściwego ministra ds. nauki, dla których zostanie udzielona pomoc de […]

Unia zakaże geoblokady

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zakazujące nieuzasadnionej geoblokady na rynku wewnętrznym Unii. Akt ten sprawi, że sprzedawca nie będzie mógł np. ograniczać klientom dostępu do swoich usług ze względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Jeśli jednak będzie tak robił, będzie musiał podać wyjaśnienie. Koniec geoblokady to szerszy wybór reklama reklama […]

Wysoka jakość produktów dzięki unijnym regulacjom

Celem zmian w ustawie o systemie oceny zgodności, przyjętym we wtorek przez rząd, ma być poprawa warunków uczciwej konkurencji. Realizację tego warunku ma zapewnić między innymi nałożenie nowego systemu kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Nowelizacja wymuszona została przepisami unijnymi.   Jak przypomniano po posiedzeniu Rady Ministrów, […]

Ile zarabia aplikant i jego patron?

8 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Nowy akt prawny określa wysokość wynagrodzenia patronów koordynatorów, a także patronów praktyk zajmujących się aplikantami, którzy odbywają aplikację sędziowską lub prokuratorską. Przepisy zostały oparte na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Ile zarobi patron? W rozporządzeniu można znaleźć […]

Zmiana prawa dot. zwierząt gospodarskich

6 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra ds. rolnictwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Akt prawny określa wymagania BHP oparte o przepisy dot. organizacji hodowli i rozrodu ww. zwierząt. Czym jest obsługa zwierząt? Są to wszelkie czynności związane z chowem, hodowlą, jak i użytkowaniem zwierząt. W […]

Zmiany w aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

29 lutego 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Akt prawny zostaje wprowadzony zgodnie z ustawą o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Co określa rozporządzenie? W akcie prawnym został opisany tryb, sposób i organizacja odbywania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Został ustalony system […]