Tag: rozprawa

6 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – rozprawa i dowody
Dużą nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego doczekała się podpisu prezydenta. Rozprawa i postępowanie dowodowe - co się zmieniło?
2 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – przygotowanie rozprawy
Przygotowanie rozprawy po reformie postępowania cywilnego. Czy nowe rozwiązania wpłyną na przewlekłość postępowań? Co dokładnie uległo zmianie?
9 maja 2019
Posiedzenie pojednawcze – przebaczać czy nie?
Ze względu na specyfikę „prywatek” oraz stosunkowo niedużą społeczną szkodliwość tych czynów powstała instytucja - posiedzenia pojednawczego.
9 maja 2019
Obecność oskarżonego na rozprawie głównej
12 marca 2019
Kto może zostać ławnikiem?
W niektórych kategoriach spraw orzekają osoby niezwiązane na co dzień z prawem. W Polsce są to ławnicy. Jakie kryteria musi spełniać kandydat na ławnika?
11 grudnia 2018
Czy sąd może uchylić swoje pytanie?
Czy sąd może uchylić zadane przez siebie pytanie? Dowiedz się, co jest zgodne z prawem na sali sądowej.
9 listopada 2018
Udział w negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia niestawiennictwa w sądzie
8 października 2018
Częściowa obecność obrońcy na rozprawie
23 lipca 2018
Czy oskarżony musi być obecny na wszystkich rozprawach?
Zgodnie z art. 374 § 1 KPK prawo oskarżonego do udziału w rozprawie jest zasadą, od której ustawodawca przewiduje nieliczne wyjątki. Sprawdź, o jakich wyjątkowych sytuacjach mowa! Odwiedź kruczek.pl
20 lipca 2018
Do sądu we Wrocławiu nie wejdzie obywatel, który nie ma w nim sprawy. Interwencja RPO