Tag: RPO

Pozostałe

Przewlekłość postępowań sądowych

Powód to brak odpowiedniej obsady stanowisk sędziowskich i referendarskich w sądach powszechnych. W ocenie sędziów wynika to z „zamrożenia” kilkuset etatów sędziowskich przez Ministra Sprawiedliwości i ciągłych zmian prawa dotyczącego sądownictwa. Bez reakcji resortu pozostawały postulaty RPO, poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa i prezesów sądów, aby uzupełnić wakaty. Ludzie skarżą się […]

Pozostałe

Prokuratura nie może decydować o uchyleniu tajemnicy adwokackiej tak samo jak tajemnicy dziennikarskiej

Tak Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadnia sprzeciw wobec pomysłu, aby to prokurator, a nie sąd – jak dziś – zwalniał z tajemnic zawodowych. Pomysł taki zmierza do ominięcia niezbędnej w demokratycznym państwie sądowej kontroli wniosków o zwolnienie z tych tajemnic. Zmiany nie może uzasadniać przyspieszenie postępowania kosztem naruszenia podstawowych praw i […]

Pozostałe

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie planuje monitorowania obecnej kampanii wyborczej w programach telewizyjnych

KRRiT analizuje natomiast ewentualne naruszenia w kontekście skarg i sygnałów kierowanych przez komitety wyborcze oraz widzów i słuchaczy. Z TVP dostała wyjaśnienie, że TVP Info przedstawia kampanię w Warszawie w sposób obiektywny. To odpowiedź na pytanie RPO o to, co Rada robi w sprawie zachowania przez media publiczne bezstronności w […]

Prawo Karne

„Mowa nienawiści” – Obóz Narodowy Radykalny

Będzie dochodzenie w sprawie nawoływania na stronach ONR do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych oraz propagowania totalitarnego ustroju państwa. Sąd uchylił odmowę wszczęcia takiego dochodzenia przez stołeczną prokuraturę, o co wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich. W kwestionowanym tekście było napisane, że osoby o innym pochodzeniu odpowiadają za wzrost przestępczości […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do zmiany zasiłku

Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (1477 zł). Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia. Pan X, który opiekuje się matką z niepełnosprawnością, pobiera zasiłek dla opiekuna. Chciał […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Obywatel, który kierował samochodem pod wpływem narkotyku, został skazany także za jego wcześniejsze „posiadanie”

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to za rażące naruszenie prawa i w tym zakresie złożył kasację na korzyść skazanego. W Polsce karalne jest bowiem posiadanie narkotyków, a nie ich zażywanie. Mężczyzna został skazany w 2017 r. przez jeden z sądów rejonowych na 2 tys. zł grzywny za prowadzenie samochodu pod wpływem […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Kolejna skuteczna interwencja RPO na rzecz ofiar ulgi meldunkowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny korzystny dla obywateli wyrok w sprawie ofiar tzw. ulgi meldunkowej. NSA podzielił pogląd RPO, że niespełnienie wymogów formalnych podatnika przy ubieganiu się o ulgę mieści się w pojęciu interesu publicznego. Umarzania zaległości podatkowych nie powinno ograniczać się wyłącznie do zdarzeń absolutnie nadzwyczajnych lub losowych – […]

Prawo Drogowe

Nadchodzą zmiany dotyczące fotoradarów

Stacjonarne urządzenia rejestrujące wykroczenia w ruchu drogowym zostaną przejęte przez policję. W przepisach prawa natomiast w końcu znajdą się wyraźne regulacje dotyczące oznakowania fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało właśnie działania legislacyjne mające usprawnić obsługę tego typu urządzeń. Będzie to tym samym odpowiedź na apele Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące braków w rozporządzeniach […]

Prawa Człowieka

Realna możliwość ubiegania się o status uchodźcy

Cudzoziemcy, którzy np. na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy, często nie mają takiej możliwości – są zawracani na Białoruś. Nie zapewnia im tego ani prawo, ani praktyka Straży Granicznej, która najczęściej nie dopuszcza do złożenia takiego wniosku – wskazuje RPO. Funkcjonariusze SG nie protokołują rozmów […]

Prawa Człowieka, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Osoby internowane w szpitalach psychiatrycznych też mają prawo do spotkań na osobności z rodziną

Sprawcy przestępstw umieszczeni w zakładzie psychiatrycznym powinni mieć – tak jak skazani w więzieniach – prawo do spotkań w warunkach zwiększonej intymności. Dziś przepisy tego nie regulują, a takie widzenie zależy od kierownika zakładu psychiatrycznego. Według RPO do takich spotkań w ogóle nie dochodzi. Osoby takie mogą spędzić w szpitalu i kilkanaście […]