Tag: RPO

Prawo Karne

Możliwość skutecznych zażaleń na areszty – coraz bardziej iluzoryczna. Adam Bodnar proponuje zmiany

Coraz bardziej iluzoryczna staje się możliwość zażalenia na stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który przeanalizował odpowiednie dane z polskich sądów. Ogólna skuteczność zażaleń na decyzje o aresztach wynosi zaledwie kilka procent – wynika z badań RPO; jego zdaniem może to świadczyć o systemowym problemie w […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

Nagrywanie czynności notarialnych – sposobem na wyłudzenia mieszkań. RPO ponawia apel o zmianę prawa

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie podkreśla konieczność szerszej ochrony prawnej stron czynności notarialnych. Zwłaszcza tych, których przedmiotem jest nieruchomość zamieszkiwana przez sprzedającego. Nadal bowiem jest możliwe wykorzystywanie aktu notarialnego w niegodziwym celu, a strony wciąż nie mają sposobu ustalenia ich rzeczywistej woli i weryfikacji okoliczności zawarcia aktu. Dlatego RPO podtrzymuje postulat […]

Pozostałe

Debata Greenpeace i RPO

O ograniczeniach organizacji społecznych w walce o środowisko mówiono podczas debaty Greenpeace i RPO. RPO Adam Bodnar wskazywał, że należałoby zmienić przepisy, tak aby wzmocnić prawa obywateli do konsultacji czy dostępu do informacji. W dyskusji podkreślano, że sprawę jakości powietrza w Zakopanem udało się skutecznie „ugryźć” przez naruszenia prawa podatkowego. […]

Pozostałe

Uregulowanie likwidacji niepodjętych depozytów szpitalnych

O uregulowanie likwidacji niepodjętych depozytów szpitalnych upomina się Rzecznik Praw Obywatelskich. Szpitale stosują w tych przypadkach zapisy ustawy z 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Reguluje likwidację depozytów z jednostek sektora finansów publicznych. Procedury te mogą naruszać dobra osobiste pacjentów poprzez ujawnianie danych wrażliwych. Budzi to wątpliwości rzecznika także w kontekście […]

Pozostałe

Rekomendacje europejskiego komitetu ds. tortur CPT – zbieżne z ustaleniami RPO

Rekomendacje europejskiego komitetu ds. tortur (CPT) są zbieżne z wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich, co należy zrobić, aby Polska była państwem bez tortur. W raporcie po wizytacji w Polsce komitet wskazał m.in. na niemożność bezzwłocznego kontaktu osoby zatrzymanej z adwokatem; zalecił też szkolenia dla policji w sprawie zasad używania paralizatorów. Komitet […]

Pozostałe

Błąd w ustawie o Sądzie Najwyższym

W uchwalonej przez Senat Rzeczpospolitej ustawie o Sądzie Najwyższym został wykryty błąd. Akt prawny w jednym ze swoich artykułów zawierał odnośnik do przepisu, który nie został zawarty w treści dokumentu. Nocna ustawa „Senat, po wielogodzinnej dyskusji w nocy z wtorku na środę, przyjął nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju […]

Pozostałe

Do sądu we Wrocławiu nie wejdzie obywatel, który nie ma w nim sprawy. Interwencja RPO

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu mogą wchodzić wyłącznie osoby wezwane na rozprawy czy posiedzenia, a także ci, którzy „wykażą potrzebę załatwienia innej ważnej sprawy”. Uchylenia takiego zapisu regulaminu sądu zażądał Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał go za sprzeczny z konstytucyjną zasadą  jawności postępowań sądowych. Konstytucja nie wymaga od obywateli żadnych […]

Prawo Karne

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów

18 lipca – w dniu urodzin Nelsona Mandeli, który walcząc o prawa człowieka spędził w więzieniu 27 lat, po raz kolejny obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów. Przy tej okazji Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT), działający w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, pragnie zwrócić uwagę na kluczowe problemy […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

Ograniczenie egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

„Konstytucja biznesu” nie przewiduje żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej wobec dochodów przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W efekcie mogą oni nie dysponować sumą pozwalającą zaspokoić nawet podstawowe potrzeby – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Powołując się na konstytucyjną zasadę poszanowania godności, RPO zwrócił się do Minister Przedsiębiorczości i Technologii o zagwarantowanie […]

Pozostałe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Elastyczny rozkład czasu służby policjantów może zaradzić brakom kadrowym w policji. RPO pisze do MSWiA

10-godzinny rozkład czasu służby policjanta, a także wprowadzenie nowych jej form, może być rozwiązaniem problemów związanych z większą liczbą odejść z policji i brakiem kandydatów. Według Rzecznika Praw Obywatelskich bardziej elastyczny rozkład służby wymaga jednak zapisania odpowiednich gwarancji w ustawie; dziś mówi o tym tylko rozporządzenie ministra. Zgodnie z nim […]