Tag: RPO

Pozostałe

Prezes NBP nie ujawnił opinii o kandydatach na prezesów banków. Skarga Rzecznika do WSA

Obywatel wniósł, by Narodowy Bank Polski udostępnił informację publiczną – listę osób, które w latach 1989-1997 Prezes NBP opiniował jako kandydatów na prezesów komercyjnych banków. Prezes odmówił. Argumentował, że osób tych nie można uznać za pełniące funkcje publiczne. Udostępnienie informacji naruszałoby ich prawo do prywatności. To nieuzasadnione ograniczenie konstytucyjnego prawa […]

Prawo Drogowe

TK: Odholowane auto odbierzesz bez uiszczania opłaty

W przypadku najbardziej rażących naruszeń przepisów zakazujących parkowania, policjanci albo strażnicy miejscy zlecają odholowanie pojazdów. Zajmuje się tym firma zewnętrzna, działająca na rzecz powiatu. Samochody odstawiane są na specjalne parkingi, z których należy je samodzielnie odebrać. W obecnym stanie prawnym warunkiem wydania auta jest uiszczenie kilkusetzłotowej opłaty, będącej swoistym mandatem. […]

Prawo Karne

Korespondencja z sądu lub prokuratury wysyłana e-mailem?

Obywatele polscy przebywający w innym państwie Unii Europejskiej skarżą się, że policja odmawia wpisania ich zagranicznych adresów jako właściwych do doręczeń pism procesowych, gdy mają sprawę w sądzie lub prokuraturze. Zgodnie z prawem, jeśli strona postępowania nie wskaże zastępczego adresu w Polsce, to korespondencję procesową traktuje się jako doręczoną. Według […]

Prawo Unijne

Ograniczenie procedury odwoławczej dla podmiotów, które nie wygrały konkursu na dofinansowanie środkami z UE

Ograniczenie procedury odwoławczej dla podmiotów, które nie wygrały konkursu na dofinansowanie środkami z UE, jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał wskazał, że z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa istotne jest zapewnienie stabilności decyzji o przyznaniu dofinansowania. Chodzi o ochronę podmiotów, […]

Pozostałe

Problem z Kartą Polaka

Nawet rok trwa oczekiwanie na rozmowę z konsulem w sprawie Karty Polaka. Tak też stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli wśród licznych problemów dotyczących wydawania karty. Zdaniem NIK urzędy konsularne na Wschodzie nie były właściwie przygotowane do obsługi rosnącej liczby wniosków o jej przyznanie. Sprawy te załatwiano z opóźnieniem i licznymi błędami wobec […]

Prawa Człowieka

Przesłuchania cudzoziemców na granicy nie będą protokołowane

Straż Graniczna nie będzie protokołować rozmów z cudzoziemcami, którzy np. na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy. Wynika tak z odpowiedzi MSWiA dla RPO. Wskazywał on, że cudzoziemcy często nie mają możliwości złożenia takiego wniosku i są zawracani na Białoruś. Rzecznik wnosił, by rozmowy z nimi […]

Prawo Karne

Dyrektywa niewinnościowa

Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zmian prawa w związku z tzw. dyrektywą niewinnościową z 2016 r. Tak resort odpowiedział na wystąpienie RPO. Termin wdrożenia dyrektywy minął 1 kwietnia 2018 r. Dyrektywa rekomenduje, by wszelkie wątpliwości w postępowaniu karnym rozstrzygać na korzyść podejrzanego i oskarżonego. Polskie prawo mówi dziś tylko o wątpliwościach […]

Pozostałe

Opłaty za postój przy szpitalach

Pacjenci szpitali i ich bliscy często muszą ponosić wysokie opłaty za postój na przyszpitalnych parkingach prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców. Ludzie skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na często wygórowane opłaty na parkingach przy szpitalach czy przychodniach. Adam Bodnar 5 października 2018 r. poprosił Ministra Zdrowia o stanowisko w sprawie. Szpitale i […]

Pozostałe

Zakaz wejścia do lasów państwowych

Chciałeś wejść do lasu, a tu znak „zakaz wejścia”?  Lasy Państwowe wydają takie czasowe zakazy, choć las to dobro wspólne. Decyzje nadleśniczych powinny być zaskarżalne do sądu administracyjnego – uważa RPO. Rzecznik złożył też kasacje od wyroków nakazowych dla tych, którzy złamali zakazy podczas ostatnich wycinek (przed wyrokiem TS UE). […]