Tag: Rzecznik Praw Dziecka

9 czerwca 2021
Zmiany przepisów stosowanych wobec nieletnich sprawców przestępstw
Postępowanie w sprawach nieletnich. Celem zmiany przepisów jest skuteczna izolacja młodocianych sprawców najcięższych przestępstw.