Tag: Sąd Najwyższy

Pozostałe

Choroba psychiczna jako przesłanka unieważnienia małżeństwa

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w następujących kwestiach: Choroba psychiczna jako przesłanka unieważnienia małżeństwa; Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa z powodu nie będących chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym innych zaburzeń psychicznych; Sposób ustalenia istnienia zaburzenia psychicznego oraz jego wpływu na małżeństwo i potomstwo jako przesłanki unieważnienia małżeństwa. Zakres art. 12 § 1 k.r.o. jest […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Unieważnienie małżeństwa

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą skutecznego unieważnienia małżeństwa. Wskazał, iż nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą. Ocena zasadności zarzutu naruszenia art. 13 § 2 k.r.o., które – zdaniem autora kasacji – nastąpiło wskutek uznania przez Sąd Apelacyjny, […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący ustalenia nieistnienia małżeństwa z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński z powodu pozostawania w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli. Według Sądu Najwyższego nie można żądać ustalenia nieistnienia małżeństwa (art. 2 k.r.o.) z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Udział małżonka w majątku wspólnym

W dniu 8 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dotyczące przesłanek ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Artykuł 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  dotyczy udziałów w majątku wspólnym i brzmi następująco: 1.  Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. 2.  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Obywatel, który kierował samochodem pod wpływem narkotyku, został skazany także za jego wcześniejsze „posiadanie”

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to za rażące naruszenie prawa i w tym zakresie złożył kasację na korzyść skazanego. W Polsce karalne jest bowiem posiadanie narkotyków, a nie ich zażywanie. Mężczyzna został skazany w 2017 r. przez jeden z sądów rejonowych na 2 tys. zł grzywny za prowadzenie samochodu pod wpływem […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Skarga pauliańska w orzecznictwie SN

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący skargi pauliańskiej. Zdaniem Sądu Najwyższego przedmiotem przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. może być nie tylko dłużnik osobisty, ale także osoba odpowiadająca wobec wierzyciela rzeczowo (dłużnik rzeczowy). Z treści art. 527 k.c. oraz z natury skargi pauliańskiej wynika, […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Przy apelacji na korzyść oskarżonego sąd nie może nawet ryzykować pogorszenia jego sytuacji. SN naprawił taki błąd sądu po kasacji RPO

Gdy apelację wniesiono jedynie na korzyść oskarżonego, sąd odwoławczy ma się powstrzymać nie tylko od posunięć powodujących pogorszenie jego sytuacji prawnej, ale nawet takich, które tylko mogą to powodować – orzekł Sąd Najwyższy. W wyniku kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich SN uchylił wyrok jednego z sądów okręgowych w zakresie czasu popełnienia […]