Tag: sąd polubowny

17 marca 2021
Zasada równości stron postępowania arbitrażowego
Zasada równości stron postępowania arbitrażowego jest jedną z naczelnych idei sądownictwa polubownego. Jakie są skutki naruszenia tej zasady?
11 lutego 2021
Spór z instytucją finansową – gdzie szukać pomocy?
Spór pomiędzy konsumentem a instytucją finansową może być rozwiązany nie tylko za pośrednictwem organu sądowego. Sprawdź, gdzie szukać pomocy.
18 lutego 2020
Zakres kontroli wyroku sądu polubowego
Uchylenie wyroku sądu polubownego może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w art. 1206 kpc. Jaki jest zakres kontroli wyroku sądu polubownego?
10 lutego 2020
Klauzula arbitrażowa - Na co zwrócić uwagę, dokonując zapisu na sąd polubowny?
Zapis na sąd polubowny jest bardzo częstym rozwiązaniem stosowanym przez podmioty występujące w profesjonalnym obrocie. Czym jest klauzula arbitrażowa?
6 lutego 2020
Czym jest arbitraż instytucjonalny?
Zapis na stały sąd polubowny jest najczęstszym rodzajem arbitrażu stosowanego w praktyce. Jakie są zalety arbitrażu instytucjonalnego?