Tag: Sąd Rejonowy

13 sierpnia 2018
Powództwo o podwyższenie alimentów na dziecko
Gdy wzrosły wydatki na małoletnie dziecko, a osoba zobowiązana do alimentów nie zgadza się na płacenie ich w wyższym wymiarze, można domagać się podwyższenia alimentów na drodze powództwa sądowego. Sprawdź, w jakich przypadkach może dojść do podwyższenia alimentów. Co mówi na ten temat Kodeks rodzinny i opiekuńczy?
3 sierpnia 2018
Odpowiedzialność członka zarządu w niewypłacalnej spółce
Poznaj zakresy odpowiedzialności w spółce, która jest niewypłacalna lub zgłosiła wniosek o upadłość. Fachowa interpretacja przepisów z Kodeksu Spółek Handlowych przez naszych ekspertów - zobacz!
23 kwietnia 2018
Internet miejscem publicznym - stwierdza Sąd Najwyższy
5 marca 2018
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu chorobowego – jaka właściwość sądu?
24 października 2017
Prawo do lokalu, a fakt zameldowania
30 września 2017
Komórka na czerwonym świetle karana