Tag: sąd

Prawo Karne

Czy sąd może uchylić swoje pytanie?

Zasada unus testis – nullus testis nie obowiązuje od dawna. Trwałe wykorzenienie jej z norm prawnych regulujących postępowanie z osobowymi źródłami dowodowymi było wynikiem narodzin idei swobodnej oceny dowodów. Położyła ona kres wszelkim „normatywnym instrukcjom dowodowym” wiążącym niegdyś sąd. Zapraszam do mównicy! Problematykę interrogacji podczas rozprawy regulują – w moim […]

Prawo Cywilne, Prawo Karne

Alfabet prawa: Ciężar dowodu

Ludzie lubią się spierać. Strony konfliktu mają najczęściej kompletnie odmienne poglądy na daną sprawę. Widzą inaczej te same wydarzenia. Jeśli spór trafi do sądu, bezstronny arbiter będzie musiał wybrać jedną z wersji. W procesie cywilnym nie zawsze zwycięży ta, która rzeczywiście jest prawdziwa. Korzystny wyrok otrzyma osoba, która sprosta ciężarowi […]

Pozostałe

Sąd powinien mieć możliwość odbywania w zakładzie psychiatrycznym posiedzenia w sprawie przedłużenia pobytu w nim sprawcy przestępstwa

Wykonywałoby to w pełni wyrok Trybunał Konstytucyjnego.Uznał on, że taka osoba powinna móc uczestniczyć w posiedzeniu sądu w takiej sprawie. Według Rzecznika posiedzenia w zakładzie, gdzie przebywa dana osoba, byłyby zasadne z punktu widzenia racjonalności oraz gospodarności wydawania pieniędzy podatników. Chodzi o osoby, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający w postaci […]

Pozostałe

Przewlekłość postępowań sądowych

Powód to brak odpowiedniej obsady stanowisk sędziowskich i referendarskich w sądach powszechnych. W ocenie sędziów wynika to z „zamrożenia” kilkuset etatów sędziowskich przez Ministra Sprawiedliwości i ciągłych zmian prawa dotyczącego sądownictwa. Bez reakcji resortu pozostawały postulaty RPO, poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa i prezesów sądów, aby uzupełnić wakaty. Ludzie skarżą się […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Pozostałe

Postępowanie w trybie wyborczym

Kampania wyborcza w pełni. Już 21 października pójdziemy do urn głosować na samorządowców. W sztabach kandydatów emocje sięgają zenitu. Prowadzi to często do nieczystych zagrań. Przykładem takich nieuczciwych praktyk mogą być kłamliwe wypowiedzi o adwersarzach. Ostatnio w mediach głośno było o – jak później ocenił sąd – nieprawdziwym twierdzeniu premiera […]

Prawo Karne

Wytyczne śmierci, czyli podstawy prawne kary śmierci

W obecnie obowiązującym polskim porządku prawnym nie ma możliwości skazania kogokolwiek na karę śmierci. Choć jest to informacja powszechnie dostępna i niebudząca wątpliwości natury normatywnej, warto zgłębić prawne fundamenty ferowania kary śmierci i jej wykonywania. Materię prawną, która stanowi bazę poniższych rozważań, należy traktować jako regulacje historyczne, nieznajdujące dzisiaj żadnego […]

Prawo Karne

Technika Reida – jak wymusić przyznanie się do winy?

Śledczy nie mają łatwo. Zasada domniemania niewinności oskarżonego wymusza na nich aktywność procesową. Muszą przedstawić naprawdę mocne dowody przeciwko wskazanemu przez siebie rzekomemu sprawcy przestępstwa. Wszystkie wątpliwości muszą być bowiem rozstrzygane na jego korzyść. Materiał dowodowy oceniają sędziowie, których do swoich racji musi przekonać prokurator. Często jego asem w rękawie […]

Prawo Karne

Posiedzenie pojednawcze – przebaczać czy nie?

Szczególne przestępstwa wymagają szczególnych środków i narzędzi. I nie dotyczy to tak ciężkich uczynków jak zabójstwo czy zgwałcenie, ale pomniejszych zachowań, które środowisko prawnicze określa mianem „prywatek”. Przestępstwa prywatnoskargowe już wielokrotnie gościły na stronach portalu Kruczek.pl, dlatego ten artykuł zostanie poświęcony jedynie posiedzeniu pojednawczemu. Jak śmiesz!? Idziemy do sądu! Ze […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Uścisk dłoni jako zdarzenie prawne

Mogłoby się wydawać, że uścisk dłoni to dość naturalna czynność, której odmowa może co najwyżej doprowadzić do uznania nas za nieuprzejmych. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach nieuściśnięcie ręki prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych. Dotkliwie przekonała się o tym muzułmańska para ubiegająca się o szwajcarskie obywatelstwo przed komisją w […]