Tag: sąd

Prawo Cywilne

Powództwo o podwyższenie alimentów na dziecko

Gdy wzrosły wydatki na małoletnie dziecko, a osoba zobowiązana do alimentów nie zgadza się na płacenie ich w wyższym wymiarze, można domagać się podwyższenia alimentów na drodze powództwa sądowego. Podstawą żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, w razie zmiany stosunków można żądać […]

Cykle, Prawo Karne

Przesłuchanie świadka in articulo mortis – forma

W poprzednim artykule wskazałem hipotetyczne sytuacje, w których przesłuchanie świadka będzie wymagało od organu znacznie więcej wysiłku niż wysłanie wezwania. W dzisiejszej pracy postaram się odtworzyć przebieg przesłuchania świadka w miejscu jego zamieszkania. Posiedzenie czy rozprawa? Przesłuchanie świadka in articulo mortis może nastąpić: – na posiedzeniu – gdy wnioskuje o […]

Cykle, Orzecznictwo, Prawo Karne

Przesłuchanie świadka in articulo mortis – przesłanki

Zasada jest prosta i pozornie nieskomplikowana – świadek ma obowiązek złożyć zeznania, a sąd powinien go osobiście przesłuchać. Niedopuszczalność wyjątków na tle tej zasady doprowadziłaby do absurdu. Jednak, czym więcej wyjątków – tym dalej od człowieka, tym mniej prawdy, tym słabsze dowody, tym mierniejszy zarzut… Wysoki Sądzie, nie mogłem przyjechać! […]

Pozostałe

Do sądu we Wrocławiu nie wejdzie obywatel, który nie ma w nim sprawy. Interwencja RPO

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu mogą wchodzić wyłącznie osoby wezwane na rozprawy czy posiedzenia, a także ci, którzy „wykażą potrzebę załatwienia innej ważnej sprawy”. Uchylenia takiego zapisu regulaminu sądu zażądał Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał go za sprzeczny z konstytucyjną zasadą  jawności postępowań sądowych. Konstytucja nie wymaga od obywateli żadnych […]

Pozostałe

Znaczenie przyrzeczenia

To ma być majestatyczna chwila, w której świadek – stojąc przed obliczem sądu – uroczyście przyrzeka, że dopełni obowiązku prawdomówności i wyzna wszystko, co mu jest wiadome. Niestety, zazwyczaj brakuje na to czasu… Treść obecnie obowiązującego przyrzeczenia (art. 188 § 1 KPK): Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem […]

Prawo Karne

Czym są pytania sugerujące?

Do protokołu: Stawia się świadek NN … Pada pytanie prokuratora. Świadek zeznaje… W protokołach rozpraw nie znajdziemy treści zadawanych pytań, co rodzi w konsekwencji wiele problemów. Bezskuteczne bywają późniejsze próby ich odtworzenia czy przemyślenia poprawności ich formułowania. Zaczynamy mieć pewne wątpliwości, niestety często jest już za późno. Zachłanni pytający Po […]