Tag: sankcja

6 lutego 2019
Prawo a moralność - czy muszą działać razem?
Prawo a moralność - czym różni się skodyfikowana norma prawna od głosu sumienia? Prawo a inne systemy normatywne - analiza i porównanie.
30 lipca 2018
Biegły, należy Ci się wynagrodzenie!
KPK wymienia 2 rodzaje należności przysługujących biegłemu: wynagrodzenie oraz zwrot wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Sprawdź, kiedy należą się pieniądze.
17 lipca 2018
Czy za pomocą gminnych przepisów można karać obywateli?
W Polsce ustawy uchwalane są przez organ centralny. Czy jednak jednostki samorządu terytorialnego rzeczywiście nie mogą uchwalać przepisów i karać za ich naruszenie? Dowiedz się więcej na temat aktów prawa miejscowego!