Tag: sędzia

Prawa Człowieka, Prawo Konstytucyjne

Kandydaci do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mogą być dyskryminowani ze względu na wiek

Kandydaci na słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury muszą dziś mieć mniej niż 35 lat (na aplikację sędziowską i prokuratorską) oraz 40 lat (aplikacja sędziowska i prokuratorska uzupełniająca). Może to naruszać zasady równego traktowania i niedyskryminacji wyrażone w art. 32 Konstytucji RP oraz w prawie europejskim – podkreśla Rzecznik Praw […]

Prawo Konstytucyjne

Zgoda na dalsze orzekanie

Dnia 11 września 2018 roku Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu. Decyzja została podjęta przez głowę państwa na podstawie kompetencji, jaką przyznają Prezydentowi przepisy niedawno znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia na szkodę sędziego – właściwość sądu

Sąd Najwyższy postanowił nie uwzględnić wniosku o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2018 r. wniosku Sądu Rejonowego z dnia 28 maja 2018 r. o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 37 […]

Orzecznictwo

Asesorowi bliżej do sędziego niż referendarza

W piątek 7 września Sąd Najwyższy zajął się zagadnieniem prawnym dotyczącym wydania rozstrzygnięcia przez asesora, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego w przedmiocie postępowania o wpis w księdze wieczystej. Istotnym problemem w rzeczonej sprawie był rodzaj środka zaskarżenia, jaki można zastosować w stosunku do rozstrzygnięcia wydanego przez […]

Pozostałe

KRS wyłoniła kandydatów na stanowisko sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

We wtorek 28 sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa w głosowaniu niejawnym, wytypowała siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej SN.  Aby głosowanie doszło do skutku potrzebne były dwie tury. Prawdopodobnie jeszcze dziś KRS zajmie się rozpatrywaniem kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz […]

Pozostałe

KRS obsadza wakaty w Sądzie Najwyższym – są pierwsze powołania

Andrzej Duda otrzymał wniosek o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kolejne cztery wolne miejsca czekają na odpowiednich kandydatów. W tych przypadkach zabrakło wymaganej większości głosów Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Znane jest również nazwisko sędziego wybranego na jedyne wolne stanowisko w Izbie Karnej. Tutaj wybór był jednogłośny. 12 nowych […]

Pozostałe

Wolne stanowiska w SN – Prezydent ogłasza kolejny nabór

Pojawiły się kolejne wolne miejsca na stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało informacje o nowym obwieszczeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy 11 etatów i nie obejmuje żadnego z tych, które zajmują 65-letni sędziowie. 3 izby z wolnymi stanowiskami Obwieszczenie prezydenckie zaznacza, że sprawa dotyczy jedynie etatów jedynie […]

Pozostałe

Krajowa Rada Sądownictwa – pełna lista kandydatów do SN

Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała listę chętnych do objęcia wakatu na stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym. Poniżej znajduje się pełna lista kandydatów. Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta, Andrzeja Dudy do objęcia będą 44 stanowiska. W tym: 7 stanowisk w Izbie Cywilnej; 1 stanowisko w Izbie Karnej; 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej […]

Pozostałe

Błąd w ustawie o Sądzie Najwyższym

W uchwalonej przez Senat Rzeczpospolitej ustawie o Sądzie Najwyższym został wykryty błąd. Akt prawny w jednym ze swoich artykułów zawierał odnośnik do przepisu, który nie został zawarty w treści dokumentu. Nocna ustawa „Senat, po wielogodzinnej dyskusji w nocy z wtorku na środę, przyjął nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju […]

Prawo Karne

Procedury ochronne w więzieniach nadmiernie ingerują w prawa osadzonych. RPO o sprawie sędziego Krzysztofa S.

W więzieniach i aresztach stosuje się nieuprawnione procedury ochronne, które w nadmierny i nieuzasadniony sposób ingerują w prawa osadzonych. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał się na sprawę byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa S., którego w areszcie traktowano jak więźnia niebezpiecznego. Adam Bodnar uznał, że nie miało to uzasadnienia i […]