Tag: sędzia

Pozostałe

Prezydent powołał prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Dariusza Czajkowskiego na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sędzia Czajkowski będzie pełnił swoje obowiązki do momentu wyboru stałego prezesa izby. Sędzia Dariusz Czajkowski ma 55 lat, w 1986 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu […]

Orzecznictwo

Komunikat SN w sprawie cofnięcia zażalenia przez ZUS w sprawie III UZ 10/18

Sąd Najwyższy 16 października 2018 roku wydał postanowienie w sprawie III UZ 10/18. W rzeczonym postępowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle cofnął zażalenie i jednocześnie wniósł o umorzenie powyższego postępowania. Tożsamy wniosek przedstawił prokurator. Cofnięcie zażalenia niedopuszczalne Sąd Najwyższy opierając się na art. 469 k.p.c w związku z art. 398[21] […]

Prawa Człowieka, Prawo Konstytucyjne

Kandydaci do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mogą być dyskryminowani ze względu na wiek

Kandydaci na słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury muszą dziś mieć mniej niż 35 lat (na aplikację sędziowską i prokuratorską) oraz 40 lat (aplikacja sędziowska i prokuratorska uzupełniająca). Może to naruszać zasady równego traktowania i niedyskryminacji wyrażone w art. 32 Konstytucji RP oraz w prawie europejskim – podkreśla Rzecznik Praw […]

Prawo Konstytucyjne

Zgoda na dalsze orzekanie

Dnia 11 września 2018 roku Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu. Decyzja została podjęta przez głowę państwa na podstawie kompetencji, jaką przyznają Prezydentowi przepisy niedawno znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia na szkodę sędziego – właściwość sądu

Sąd Najwyższy postanowił nie uwzględnić wniosku o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2018 r. wniosku Sądu Rejonowego z dnia 28 maja 2018 r. o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 37 […]

Orzecznictwo

Asesorowi bliżej do sędziego niż referendarza

W piątek 7 września Sąd Najwyższy zajął się zagadnieniem prawnym dotyczącym wydania rozstrzygnięcia przez asesora, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego w przedmiocie postępowania o wpis w księdze wieczystej. Istotnym problemem w rzeczonej sprawie był rodzaj środka zaskarżenia, jaki można zastosować w stosunku do rozstrzygnięcia wydanego przez […]

Pozostałe

KRS wyłoniła kandydatów na stanowisko sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

We wtorek 28 sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa w głosowaniu niejawnym, wytypowała siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej SN.  Aby głosowanie doszło do skutku potrzebne były dwie tury. Prawdopodobnie jeszcze dziś KRS zajmie się rozpatrywaniem kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz […]

Pozostałe

KRS obsadza wakaty w Sądzie Najwyższym – są pierwsze powołania

Andrzej Duda otrzymał wniosek o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kolejne cztery wolne miejsca czekają na odpowiednich kandydatów. W tych przypadkach zabrakło wymaganej większości głosów Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Znane jest również nazwisko sędziego wybranego na jedyne wolne stanowisko w Izbie Karnej. Tutaj wybór był jednogłośny. 12 nowych […]

Pozostałe
Sąd Najwyższy

Wolne stanowiska w SN – Prezydent ogłasza kolejny nabór

Pojawiły się kolejne wolne miejsca na stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało informacje o nowym obwieszczeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy 11 etatów i nie obejmuje żadnego z tych, które zajmują 65-letni sędziowie. 3 izby z wolnymi stanowiskami Obwieszczenie prezydenckie zaznacza, że sprawa dotyczy jedynie etatów jedynie […]

Pozostałe

Krajowa Rada Sądownictwa – pełna lista kandydatów do SN

Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała listę chętnych do objęcia wakatu na stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym. Poniżej znajduje się pełna lista kandydatów. Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta, Andrzeja Dudy do objęcia będą 44 stanowiska. W tym: 7 stanowisk w Izbie Cywilnej; 1 stanowisko w Izbie Karnej; 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej […]