Tag: siła wyższa

5 marca 2021
Kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania cywilnego?
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje kilka sytuacji, w których możliwe jest zawieszenie postępowania cywilnego. O jakich sytuacjach mowa?
2 kwietnia 2020
Siła wyższa a czynsz najmu
Czy wynajmujący ma prawo pobierać czynsz za lokal, z którego nie można korzystać w założonym celu? Jaki wpływ ma siła wyższa na czynsz najmu?
30 marca 2020
Klauzula siły wyższej a wykonanie umowy
Czy koronawirus może być uważany za siłę wyższą? Jak siła wyższa wpływa na wykonanie umowy? Dowiedz się więcej na ten temat.
26 marca 2020
Koronawirus a zawieszenie biegu przedawnienia
Gdy realizacja roszczenia jest niemożliwa, okres przedawnienia powinien ulec zawieszeniu. Czy siła wyższa, np. koronawirus, wpływa na przedawnienie?