Tag: Skarb Państwa

8 czerwca 2021
Odszkodowanie za oddychanie smogiem?
Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym podlegającym ochronie prawnej? Czy za oddychanie smogiem należy się odszkodowanie?
9 września 2019
Czy skarb państwa będzie musiał zwrócić lasy odebrane Kościołowi?
Sąd Najwyższy zajął się rozpoznaniem sprawy dotyczącej zwrotu lasów należących niegdyś do majątku Kościoła. Czy skarb państwa będzie musiał dokonać zwrotu?
2 lipca 2019
Zadośćuczynienie dla urodzonego w więzieniu
Zadośćuczynienie dla urodzonego w więzieniu – czy osoba urodzona w więzieniu może liczyć w przyszłości na jakąś rekompensatę?
10 kwietnia 2019
Zadośćuczynienie za błąd urzędnika
Kiedy Skarb Państwa odpowiada za naruszenie dóbr osobistych obywatela? Czym może skutkować błąd urzędnika? Czy opłaca się walczyć z machiną urzędniczą?
28 lutego 2019
Nabycie mienia przez Skarb Państwa
25 stycznia 2019
RPO: odszkodowania dla obywateli od Skarbu Państwa - także za niesłuszny zarzut i akt oskarżenia
Czy obywatele powinni móc ubiegać się w trybie karnym o odszkodowania od państwa za niesłuszne zarzuty oraz niesłuszne oskarżenie? Poznaj zdanie RPO.
10 stycznia 2019
Prowadzenie działalności przez Skarb Państwa
31 grudnia 2018
Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa
Który organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zniesienie współwłasności Skarbu Państwa? Czym się różni spór o właściwość od sporu kompetencyjnego?
27 listopada 2018
Przewlekłość postępowania a naruszenie dóbr osobistych
Przedłużanie się czasu rozpoznania sprawy o kontakty z dzieckiem może wydłużać okres rozłąki. Czy taki stan rzeczy narusza dobra osobiste rodzica?
9 października 2018
Skarga na przewlekłość postępowania
Warto wiedzieć, że strona może poskarżyć się na przewlekłość postępowania. Jak się to odbywa w praktyce i jakie można uzyskać efekty. Dowiedz się więcej!