Tag: Skarb Państwa

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prowadzenie działalności przez Skarb Państwa

W przedmiotowej sprawie strona powodowa to Skarb Państwa reprezentowany przez jednostkę organizacyjną, którą jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Działalność Skarbu Państwa, z której wywodzi się dochodzone roszczenie, należy do sfery prywatnoprawnej. Obejmuje czynności cywilnoprawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi jego własność. Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 64 k.c.) podejmującą […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 02 września 2011 r. wydał postanowienie dotyczące sprzedaży działki leśnej. Dotyczy ono sytuacji, gdy działka jest współwłasnością Skarbu Państwa. Jaki organ rozpatruje taki wniosek? Sprzedaż działki leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu zniesienia współwłasności ze Skarbem Państwa, jest czynnością cywilnoprawną, dokonywaną w drodze […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przewlekłość postępowania a naruszenie dóbr osobistych

O przewlekłości postępowań sądowych pisaliśmy już wielokrotnie. Nie może to dziwić. Problem ten jest powszechny i często omawiany. Opóźnienia w procedowaniu spraw to chyba największa bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Konieczność długiego oczekiwania na rozstrzygnięcie przyczynia się często do ogromnego stresu. W wielu przypadkach zawisłość sporu oznacza niepewność strony co do […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Skarga na przewlekłość postępowania

Średni czas potrzebny do rozpoznania sprawy w sądzie rejonowym wyniósł w 2017 roku ok. 5,5 miesiąca. W poważniejszych postępowaniach, prowadzonych w sądach okręgowych, na wyrok trzeba było czekać ponad 8 miesięcy. Potem jeszcze apelacja i oczekiwanie na rozstrzygnięcie w II instancji. Od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocności mijają często nawet […]

Prawo Cywilne

Częściowy koniec użytkowania wieczystego

Ustawodawca, wprowadzając przepisy o użytkowaniu wieczystym, miał na celu podtrzymywanie wiodącej zasady Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która głosiła, że: wszelkiego rodzaju własność powinna być własnością państwową. Powyższa instytucja do końca lat 80. była jedyną alternatywą dla podmiotów, które chciały nabyć grunt należący do państwa, znajdujący się w mieście. Relikt przeszłości odchodzi […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne
Sąd Najwyższy

Wadliwie ustalony spadkobierca

W przedmiotowej sprawie powódka pozwała Skarb Państwa, w którego imieniu występował Starosta. Roszczenie powódka wywodziła z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 466.000 zł z odsetkami. Z ustaleń SO wynika, że spadek po zmarłej X nabył w całości Skarb Państwa – Starosta, który przekazał […]

Prawo Karne
Na zdjęciu siedziba Amber Gold w Gdańsku

Amber Gold przed sądem

Ruszył proces zainicjowany pozwem grupowym złożonym przez poszkodowanych przez Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa. Pozew złożyło ponad 200 osób, a łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 26,6 mln złotych. Jest to suma środków pieniężnych zainwestowanych przez poszkodowanych w utracone lokaty. Sąd Okręgowy w Warszawie na piątkowej rozprawie przychylił się do wniosku […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Duża ustawa reprywatyzacyjna – czy się uda?

  Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentuje dzisiaj projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Ustawa ta ma regulować restytucje dóbr utraconych w wyniku II wojny światowej i czasów PRL. Jest to następne podejście do rozwikłania tego problemu. Z informacji wynika, że ustawa ma mieć charakter kompleksowy. Ma ona zatem dotyczyć całego obszaru państwa, a […]