Tag: spółka akcyjna

23 kwietnia 2021
Zmiana statutu spółki akcyjnej
Zmiana statutu spółki akcyjnej. Treść statutu spółki akcyjnej, która została ustalona przy zawiązywaniu spółki, może być w późniejszym czasie modyfikowana.
3 marca 2021
Przepisy o dematerializacji akcji już obowiązują
Od 1 marca 2021 r. obowiązuje zasada tzw. dematerializacji akcji. Na czym polega dematerializacja akcji? Dowiedz się, jakie zmiany wprowadza nowelizacja.
2 marca 2021
Kto może reprezentować spółkę akcyjną?
Kto może reprezentować spółkę akcyjną? Jaki jest zakres uprawnień członka zarządu? Dowiedz się, jakie sposoby reprezentacji spółki akcyjnej wyróżniamy.
19 lutego 2021
Ograniczenie zbywalności akcji
Czy istnieje możliwość ograniczenia zbywalności akcji na podstawie ustawy, statutu spółki bądź na mocy umowy akcjonariuszy?