Tag: spółka cywilna

16 lipca 2021
Forma prawna działalności gospodarczej – którą wybrać?
Forma prawna działalności gospodarczej - którą wybrać? Jakie są wady i zalety poszczególnych form? Dowiedz się więcej na ten temat.
15 kwietnia 2021
Podział majątku spółki cywilnej
Podział majątku spółki cywilnej – czy wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki? Dowiedz się więcej na ten temat!
19 marca 2021
Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość?
Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość? Jakie są skutki ogłoszenia upadłości przez wspólnika spółki cywilnej? Dowiedz się więcej na ten temat.
24 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę cywilną?
Reprezentowanie spółki cywilnej oznacza dokonywanie czynności zewnętrznych (przede wszystkim czynności prawnych). Kto może reprezentować spółkę?
23 lutego 2021
Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej?
Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej? Dowiedz się więcej na temat zasady solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.