Tag: spółka

15 listopada 2019
Na czym polega restrukturyzacja?
Restrukturyzacja jest procesem, podczas którego przeprowadzane są radykalne zmiany w przedsiębiorstwie. Jakie znaczenie ma ten proces i jak przebiega?
12 listopada 2019
Konsekwencje niezgłoszenia upadłości spółki handlowej
Dlaczego moment zgłoszenia upadłości spółki handlowej jest istotny? Jakie są konsekwencje braku zgłoszenia upadłości spółki handlowej?
23 sierpnia 2019
Czym jest prokura, kto i w jaki sposób może ją ustanowić?
Prokura – czym jest? Kim jest prokurent i jakie ma prawa? Jakie są typy prokury? Co obejmuje prokura i kiedy wygasa?
4 czerwca 2019
Klauzula dobrych obyczajów a pozbawienie wspólnika prawa do dywidendy
Klauzula dobrych obyczajów to zachowania, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie spółki. Pozbawienie wspólnika prawa do dywidendy - kiedy uzasadnione?
16 maja 2019
Pojęcie "inna podobna umowa" w rozumieniu art. 15 § 1 k.s.h.
Wykładnia pojęcia "inna podobna umowa" była przedmiotem sporów w doktrynie. Co właściwie oznacza pojęcie: "inna podobna umowa"? Jak należy je interpretować?
4 kwietnia 2019
Zwolnienie spółki od kosztów sądowych
11 marca 2019
Ugoda pozasądowa
Ugoda pozasądowa – czym jest i jakie są jej niezbędne elementy? Co powinna zawierać jej treść? Jak zawrzeć ugodę pozasądową?
14 lutego 2019
Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. powstałe po ogłoszeniu upadłości
7 stycznia 2019
Niekorzystne dla członków zarządu zmiany w kodeksie spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych - z początkiem marca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja. Dowiedz się, czy zmiany będą korzystne dla członków zarządu.
3 stycznia 2019
Czym jest dywidenda? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca by zyskać ulgę podatkową?
Kiedy spółka, która wypłaca dywidendę może uniknąć podwójnego opodatkowania? Poznaj warunki, dzięki którym może nastąpić zwolnienie z opodatkowania.