Tag: sprawa cywilna

24 marca 2021
Apelacja w sprawie cywilnej
Apelacja to podstawowy środek odwoławczy. Kto rozpatruje apelację? Jakich terminów należy dochować, aby wnieść apelację od wyroku w sprawie cywilnej?
29 grudnia 2020
Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych
Niektóre rodzaje spraw są bezpłatne. W innych każdemu przysługuje prawo złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w pewnej części.