Tag: sprawstwo kierownicze

24 marca 2021
Czym jest sprawstwo kierownicze?
Postaci popełnienia czynu zabronionego – na czym polega sprawstwo kierownicze? Czym sprawstwo kierownicze różni się od podżegania i pomocnictwa?