Tag: sprostowanie prasowe

5 lutego 2021
Obowiązek publikacji sprostowania
Zainteresowany może domagać się publikacji sprostowania wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej. W jaki sposób odbywa się publikacja sprostowania prasowego?