Tag: sprzedaż

Alfabet prawa: S jak sprzedaż

We współczesnej gospodarce umowa sprzedaży stanowi najczęściej wybieraną czynność prawną służącą wymianie dóbr. Sprzedaż jest umową nazwaną umożliwiającą zbywanie i nabywanie własności. Treść sprzedaży stanowi natomiast zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności i wydania rzeczy. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny i odbioru przedmiotu sprzedaży. Umowa sprzedaży jest: konsensualna […]

Kiedy mamy do czynienia z pozornością umowy?

W przedmiotowej sprawie powód na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego darował na rzecz córki nieruchomość zabudowaną o łącznej powierzchni 2,00 ha. Strony określiły wartość nieruchomości na kwotę 50.000 zł. Następnie Komornik Sądowy prowadzący egzekucję przeciwko powodowi chciał dokonać zajęcia przedmiotowej nieruchomości. Jednakże nie uczynił tego ze względu […]

Alfabet prawa: P jak pierwokup

Prawo pierwokupu narodziło się w starożytnym Rzymie i już dwa tysiące lat temu było formą reglamentacji w obrocie nieruchomościami i innymi rzeczami. Początki tej instytucji w Polsce, to regulacje wprowadzone w okresie rozbiorów, przez to ich brzmienie różniło się w poszczególnych regionach zajętych przez różne państwa zaborcze. Istota prawa pierwokupu […]

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości

9 marca 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmianie uległa również ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Celem ww. aktów prawnych ma być zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Koniec sklepów 24h? Jedną z poważniejszych zmian ma być zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach między […]

Zakaz fotografowania cen w sklepach?

Od jakiegoś czasu klienci skarżyli się, że duże sklepy handlowe nie pozwalają im na fotografowanie cen produktów i skanowanie kodów kreskowych. UOKiK wystąpił do 25 przedsiębiorców prowadzących duże sieci handlowe z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Konsument ma prawo porównywać ceny Chciałbyś porównać ceny w kilku sklepach i w tym celu […]

Alfabet prawa: C jak cena

Cena jest to kwota pieniężna, inaczej nazywana świadczeniem, które spełnia kupujący w umowie sprzedaży, jako ekwiwalent nabywanej rzeczy lub świadczonych usług. Najprościej ujmując, cena jest zapłatą za określone świadczenia lub koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu rzeczy. Konkretna cena bądź sposób jej określenia jest ustalana przez strony umowy […]

Prawo a handel fajerwerkami

Wytwarzanie i sprzedaż materiałów wybuchowych może odbywać się jedynie po uzyskaniu koncesji. Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi (…) fajerwerki traktuje jednak jako materiały pirotechniczne, które ww. zezwolenia nie potrzebują. Jak więc wygląda działalność związana z handlem tego typu „zabawkami”? Wymagana koncesja Są jednak […]

Czy sprzedawca ma prawo odmówić nam przyjęcia pieniędzy?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy zapłacić za nowy telewizor „drobnymi”. Na pewno spowodowałoby to niezadowolenie nieszczęśników stojących za nami w kolejce, ale czy mogłoby spotkać się z odmową sprzedawcy? Zgodnie z ustawą o NBP banknoty i monety są w Polsce prawnymi środkami płatniczymi. To sprawia, że jedynie znaczące uszkodzenia pieniędzy […]