Tag: surogacja

21 maja 2021
Surogacja, brak uznania za rodzica dziecka a naruszenie poszanowania życia rodzinnego – wyrok ETPCz
Dziecko urodzone przez surogatkę. Brak uznania za rodzica dziecka a naruszenie poszanowania życia rodzinnego – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka