Tag: szkoda

28 czerwca 2019
Nawiązka w prawie karnym
Możliwość orzeczenia przez sąd nawiązki stanowi alternatywę dla obowiązku naprawienia szkody. Komu przysługuje nawiązka? Co mówi o niej kodeks karny?
28 maja 2019
Czym jest odszkodowanie?
Odszkodowanie wiąże się z naprawieniem uszczerbku majątkowego. Kiedy można zatem wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym? Jak udowodnić istnienie szkody?
27 maja 2019
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku. Szkoda wynikła z przestępstwa - czy sąd cywilny może orzec o przestępstwie?
22 maja 2019
Uznaniowość w zakresie przyznania i ustalenia wysokości zadośćuczynienia
15 kwietnia 2019
Przyczynienie się poszkodowanego a wysokość zadośćuczynienia
27 marca 2019
Kolizja z pojazdem zarejestrowanym za granicą
Jak wygląda rozliczanie szkód spowodowanych przez kierującego pojazdem zarejestrowanym i ubezpieczonym w Polsce, a jak za granicą? Odszkodowanie
16 stycznia 2019
Zarysowałeś na parkingu inne auto? Lepiej poczekaj na jego kierowcę
Podczas manewrowania na ciasnym parkingu bardzo często dochodzi do stłuczki. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak uniknąć finansowych konsekwencji?
30 listopada 2018
Szkoda wyrządzona przez pasażera przy wysiadaniu z pojazdu a OC kierowcy
Do powstania uszkodzeń może doprowadzić pasażer opuszczający samochód. Kto w takim przypadku zapłaci za wyrządzone straty? | kruczek.pl
7 listopada 2018
Czy naklejka na źle zaparkowanym samochodzie niszczy mienie?
W Kodeksie wykroczeń są przepisy, pod które można podciągnąć umieszczenie naklejki na szybie pojazdu. Czy jest to zatem niszczenie mienia?
7 listopada 2018
Pewność zdarzenia, szkoda, rozpoznanie osoby odpowiedzialnej – od kiedy biegnie termin przedawnienia