Tag: szkoda

16 września 2021
Definicja i znaczenie szkody w prawie cywilnym
Czym właściwie jest szkoda w rozumieniu prawa cywilnego? Jakie przepisy o tym mówią? Dowiedz się więcej na temat szkody majątkowej i niemajątkowej.
9 lutego 2021
Odpowiedzialność odszkodowawcza za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS
Nie wszyscy wywiązują się z obowiązku aktualizacji danych w KRS. Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS?
14 grudnia 2020
Odpowiedzialność pracowników – porządkowa i materialna
Jak kształtuje się odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Czy pracodawca płaci za naruszenia?
11 sierpnia 2020
Naprawienie szkody w prawie karnym
Czym jest naprawienie szkody? W jaki sposób powinno zostać zrealizowane? W jakich przypadkach sąd może je orzec? Dowiedz się więcej.
28 czerwca 2019
Nawiązka w prawie karnym
Możliwość orzeczenia przez sąd nawiązki stanowi alternatywę dla obowiązku naprawienia szkody. Komu przysługuje nawiązka? Co mówi o niej kodeks karny?
22 maja 2019
Uznaniowość w zakresie przyznania i ustalenia wysokości zadośćuczynienia
15 kwietnia 2019
Przyczynienie się poszkodowanego a wysokość zadośćuczynienia
27 marca 2019
Kolizja z pojazdem zarejestrowanym za granicą
Jak wygląda rozliczanie szkód spowodowanych przez kierującego pojazdem zarejestrowanym i ubezpieczonym w Polsce, a jak za granicą? Odszkodowanie
16 stycznia 2019
Zarysowałeś na parkingu inne auto? Lepiej poczekaj na jego kierowcę
Podczas manewrowania na ciasnym parkingu bardzo często dochodzi do stłuczki. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak uniknąć finansowych konsekwencji?
30 listopada 2018
Szkoda wyrządzona przez pasażera przy wysiadaniu z pojazdu a OC kierowcy
Do powstania uszkodzeń może doprowadzić pasażer opuszczający samochód. Kto w takim przypadku zapłaci za wyrządzone straty? | kruczek.pl