Tag: telepraca

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Telepraca szczególnym rodzajem umowy o pracę

Telepraca polega na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. komunikacja telefoniczna, internetowa, poczta elektroniczna, wideokonferencje). Zgodnie z tą definicją telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę w takich warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 § […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o wykorzystanie sprzętu pracownika do wykonywania pracy w formie telepracy

W przypadku zawarcia przez pracownika i pracodawcę umowy o wykonywanie pracy w formie telepracy, strony mogą zdecydować, czy telepraca ma być wykonywana z wykorzystaniem sprzętu pracodawcy, czy też sprzętu należącego do pracownika. W tym pierwszym przypadku, odpowiednie postanowienia regulujące tę kwestię powinny znaleźć się w umowie o pracę. Zgodnie z […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy a rewolucja w kodeksie pracy

Od pewnego już czasu głośno mówi się, iż kodeks prawa pracy może ulec zmianie, ponieważ trwają nad nim prace. Czy wejdą one jednak w życie i w jakim zakresie, tego nie wiemy, bowiem propozycje 2-óch projektów Kodeksu prawa pracy (dotyczące indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – stąd dwa projekty) muszą […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Job-sharing i inne nowoczesne formy świadczenia pracy

Prawo pracy rozwija się wraz z nowymi formami jej świadczenia. Do końca lutego 2018 r. ma być gotowy projekt nowego kodeksu, który przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Jedną z ciekawszych zmian zaproponowanych przez Komisję ma być tzw. job-sharing, Job-sharing, czyli dzielenie jednego etatu pomiędzy dwie osoby, które mogą pracować na zmianę, […]