Tag: telepracownik

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Telepraca szczególnym rodzajem umowy o pracę

Telepraca polega na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. komunikacja telefoniczna, internetowa, poczta elektroniczna, wideokonferencje). Zgodnie z tą definicją telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę w takich warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 § […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o wykorzystanie sprzętu pracownika do wykonywania pracy w formie telepracy

W przypadku zawarcia przez pracownika i pracodawcę umowy o wykonywanie pracy w formie telepracy, strony mogą zdecydować, czy telepraca ma być wykonywana z wykorzystaniem sprzętu pracodawcy, czy też sprzętu należącego do pracownika. W tym pierwszym przypadku, odpowiednie postanowienia regulujące tę kwestię powinny znaleźć się w umowie o pracę. Zgodnie z […]