Tag: TK

Prawo Drogowe

TK: Odholowane auto odbierzesz bez uiszczania opłaty

W przypadku najbardziej rażących naruszeń przepisów zakazujących parkowania, policjanci albo strażnicy miejscy zlecają odholowanie pojazdów. Zajmuje się tym firma zewnętrzna, działająca na rzecz powiatu. Samochody odstawiane są na specjalne parkingi, z których należy je samodzielnie odebrać. W obecnym stanie prawnym warunkiem wydania auta jest uiszczenie kilkusetzłotowej opłaty, będącej swoistym mandatem. […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Zawieszenie postępowania na czas trwania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, iż jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie postępowania na tej podstawie jest występująca […]

Prawo Administracyjne, Prawo Karne

Podwójne karanie za wydobywanie kopalin bez koncesji

Za wydobywanie piasku bez koncesji obywatel został ukarany grzywną oraz administracyjną karą pieniężną pół miliona zł. Takie podwójne karanie przewiduje prawo geologiczne. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne wątpliwości konstytucyjne w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Ministra Energii o ocenę zarówno zasadności podwójnego karania, jak i wysokości kary […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

RPO w obronie nabywców ośrodków wczasowych FWP: nie mogą ponosić konsekwencji niewykonania wyroku TK przez 17 lat

Właściciele 250 hoteli i ośrodków wczasowych kupionych od Funduszu Wczasów Pracowniczych, mają teraz bardzo poważne kłopoty. Ustawa z 2015 r. o FWP wywłaszczyła ich i uniemożliwiła praktycznie dochodzenie ich praw. Dzieje się tak dlatego, że Sejm aż 17 lat zwlekał z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie majątku FWP. W tym […]

Pozostałe

Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją

Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy o tzw. zakazie klubowym są zgodne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o uznanie niekonstytucyjności przepisów o takim zakazie.  Krótko mówiąc: klub może nadal zakazywać wstępu na mecz piłki nożnej kibicom, którzy złamali regulamin obiektu lub […]

Prawo Karne

Więcej oskarżycieli posiłkowych?

Względnie stabilne regulacje dotyczące pozycji procesowej oskarżycieli posiłkowych czeka niemała zmiana. Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dn. 16.05.2018 (K 12/15), orzekł o niekonstytucyjności braku zażalenia na postanowienie sądu o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie oskarżycieli posiłkowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej […]

Pozostałe

Raport ONZ na temat polskiego sądownictwa

ONZ wysłała swojego przedstawiciela do Polski, aby ten przyjrzał się zmianom, które ostatnimi czasy bombardują cały system wymiaru sprawiedliwości. Oficjalna wizyta w Polsce odbyła się w dniach 23-27 października 2017 r. Podczas swojej misji wysłannik ONZ spotkał się z różnymi urzędnikami państwowymi, komisarzami zajmującymi się prawami człowieka, sędziami będącymi na […]

Pozostałe

Zmiany w TK – ustawa podpisana

Nowelizacja przepisów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisie Andrzeja Dudy pod aktem prawnym 3 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcia „z naruszeniem przepisów” 22 marca 2018 roku w Sejmie została złożona ww. ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o […]