Tag: Trybunał Konstytucyjny

Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy prawo rzeczywiście nie działa wstecz?

Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz. Ta jedna z najważniejszych prawniczych paremii znana jest niemal każdemu. To fundamentalna zasada, która stanowi podstawę działania demokratycznego państwa prawnego. Czy jednak rzeczywiście nie doznaje ona żadnych wyjątków? Czy prawo nigdy nie spogląda w tył? Ustawodawca stara się stale ulepszać prawo. […]

Prawo Drogowe

TK: Odholowane auto odbierzesz bez uiszczania opłaty

W przypadku najbardziej rażących naruszeń przepisów zakazujących parkowania, policjanci albo strażnicy miejscy zlecają odholowanie pojazdów. Zajmuje się tym firma zewnętrzna, działająca na rzecz powiatu. Samochody odstawiane są na specjalne parkingi, z których należy je samodzielnie odebrać. W obecnym stanie prawnym warunkiem wydania auta jest uiszczenie kilkusetzłotowej opłaty, będącej swoistym mandatem. […]

Pozostałe

Sąd Najwyższy pyta Trybunał Konstytucyjny o sprawozdanie finansowe Nowoczesnej

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w dniu 6 grudnia 2018 roku rozpoznała skargę Nowoczesnej na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Uchwała dotyczy sprawozdania finansowego partii za ubiegły rok. Niedozwolone wsparcie W rzeczonej uchwale Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała sprawozdanie partii dotyczące źródeł pozyskiwania środków finansowych. W szczególności odnosi się […]

Pozostałe

Ustawa dezubekizacyjna do zmiany?

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od roku. Pojawiły się jednak wątpliwości co do jej funkcjonowania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie ona zmieniona. Takie stanowisko zajęła sejmowa komisja ustawodawcza na potrzeby postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stanowisko komisji na początku tygodnia zaprezentował jej przewodniczący poseł Marek Ast. Poinformował on, że komisja nadal uważa, iż obniżenie […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Zawieszenie postępowania na czas trwania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, iż jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie postępowania na tej podstawie jest występująca […]

Orzecznictwo, Prawo Konstytucyjne

Stanowisko SN w sprawie K 7/18

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił stanowisko SN w sprawie K 7/18 toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dnia 23 sierpnia 2018 roku  Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem o zbadanie przez TK zgodności z Konstytucją „treści normatywnych” postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 roku (III UZP 4/18), zwłaszcza w odniesieniu […]

Prawo Administracyjne, Prawo Karne

Podwójne karanie za wydobywanie kopalin bez koncesji

Za wydobywanie piasku bez koncesji obywatel został ukarany grzywną oraz administracyjną karą pieniężną pół miliona zł. Takie podwójne karanie przewiduje prawo geologiczne. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne wątpliwości konstytucyjne w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Ministra Energii o ocenę zarówno zasadności podwójnego karania, jak i wysokości kary […]

Pozostałe

Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją

Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy o tzw. zakazie klubowym są zgodne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o uznanie niekonstytucyjności przepisów o takim zakazie.  Krótko mówiąc: klub może nadal zakazywać wstępu na mecz piłki nożnej kibicom, którzy złamali regulamin obiektu lub […]

Prawo Karne

Więcej oskarżycieli posiłkowych?

Względnie stabilne regulacje dotyczące pozycji procesowej oskarżycieli posiłkowych czeka niemała zmiana. Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dn. 16.05.2018 (K 12/15), orzekł o niekonstytucyjności braku zażalenia na postanowienie sądu o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie oskarżycieli posiłkowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej […]