Tag: Trybunał Konstytucyjny

Pozostałe

Ustawa dezubekizacyjna do zmiany?

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od roku. Pojawiły się jednak wątpliwości co do jej funkcjonowania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie ona zmieniona. Takie stanowisko zajęła sejmowa komisja ustawodawcza na potrzeby postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stanowisko komisji na początku tygodnia zaprezentował jej przewodniczący poseł Marek Ast. Poinformował on, że komisja nadal uważa, iż obniżenie […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Zawieszenie postępowania na czas trwania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, iż jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie postępowania na tej podstawie jest występująca […]

Orzecznictwo, Prawo Konstytucyjne

Stanowisko SN w sprawie K 7/18

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił stanowisko SN w sprawie K 7/18 toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dnia 23 sierpnia 2018 roku  Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem o zbadanie przez TK zgodności z Konstytucją „treści normatywnych” postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 roku (III UZP 4/18), zwłaszcza w odniesieniu […]

Prawo Administracyjne, Prawo Karne

Podwójne karanie za wydobywanie kopalin bez koncesji

Za wydobywanie piasku bez koncesji obywatel został ukarany grzywną oraz administracyjną karą pieniężną pół miliona zł. Takie podwójne karanie przewiduje prawo geologiczne. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne wątpliwości konstytucyjne w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Ministra Energii o ocenę zarówno zasadności podwójnego karania, jak i wysokości kary […]

Pozostałe

Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją

Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy o tzw. zakazie klubowym są zgodne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o uznanie niekonstytucyjności przepisów o takim zakazie.  Krótko mówiąc: klub może nadal zakazywać wstępu na mecz piłki nożnej kibicom, którzy złamali regulamin obiektu lub […]

Prawo Karne

Więcej oskarżycieli posiłkowych?

Względnie stabilne regulacje dotyczące pozycji procesowej oskarżycieli posiłkowych czeka niemała zmiana. Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dn. 16.05.2018 (K 12/15), orzekł o niekonstytucyjności braku zażalenia na postanowienie sądu o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie oskarżycieli posiłkowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej […]

Pozostałe

Raport ONZ na temat polskiego sądownictwa

ONZ wysłała swojego przedstawiciela do Polski, aby ten przyjrzał się zmianom, które ostatnimi czasy bombardują cały system wymiaru sprawiedliwości. Oficjalna wizyta w Polsce odbyła się w dniach 23-27 października 2017 r. Podczas swojej misji wysłannik ONZ spotkał się z różnymi urzędnikami państwowymi, komisarzami zajmującymi się prawami człowieka, sędziami będącymi na […]

Pozostałe

Zmiany w TK – ustawa podpisana

Nowelizacja przepisów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisie Andrzeja Dudy pod aktem prawnym 3 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcia „z naruszeniem przepisów” 22 marca 2018 roku w Sejmie została złożona ww. ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o […]

Prawo Administracyjne

Obwody łowieckie, RPO vs myśliwi

Polowania na prywatnych terenach nadal niemożliwe. Dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że gospodarka łowiecka może być prowadzona tylko na podstawie prawa łowieckiego. Jest to równoznaczne z możliwością wyrażenia sprzeciwu właścicieli nieruchomości, na których ww. działania się odbywają. Obwody łowieckie – niekonstytucyjne? WSA zgodził się z Rzecznikiem […]