Tag: tymczasowe aresztowanie

17 maja 2021
Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym
Czy dopuszczalne jest wykonywanie tymczasowego aresztowania w postaci umieszczenia w zakładzie leczniczym, jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga?
14 maja 2021
Kiedy sąd odstępuje od wykonania tymczasowego aresztowania?
Kiedy może mieć miejsce odstąpienie przez sąd od wykonania tymczasowego aresztowania? Co mówią na ten temat przepisy kodeksu postępowania karnego?
5 maja 2021
Obowiązek zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu
Zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu – kogo sąd powiadamia o tymczasowym aresztowaniu? Czy pracodawca również się dowie o tymczasowym aresztowaniu?
15 stycznia 2021
List żelazny dopuszczalny jedynie w przypadku braku sprzeciwu prokuratora?
List żelazny nie może stanowić alternatywy dla tymczasowego aresztowania. W jakich sytuacjach dopuszczalny będzie list żelazny? Skutki nowelizacji