Tag: umowa darowizny

Prawo Cywilne

O czym należy pamiętać, zawierając umowę darowizny rzeczy ruchomej?

Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Jak zatem powinna wyglądać umowa darowizny rzeczy ruchomej? Jakie dodatkowe postanowienia można zawrzeć w tego rodzaju umowie? Czym jest darowizna? Darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 k.c.). Darowizna polega […]

Prawo Cywilne

Jak odwołać wykonaną już darowiznę?

Przepisy prawa cywilnego przewidują, że w pewnych okolicznościach możliwe jest odwołanie przez darczyńcę darowizny, która została już wykonana. Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu ochronę darczyńcy, który powinien spotkać się z wdzięcznością ze strony obdarowanego. W życiu bywa jednak rożnie. Etyczny obowiązek, który spoczywa na obdarowanym, pozostaje często tylko piękną […]