Tag: umowa poręczenia

19 stycznia 2021
Odpowiedzialność poręczyciela
Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter zobiektywizowany i jest oparta na zasadzie ryzyka. Jakie przepisy znajdą tutaj zastosowanie?
18 stycznia 2021
Kiedy wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela?
Czy wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela, jeśli dłużnik opóźni się z wykonaniem zobowiązania głównego? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
15 stycznia 2021
Umowa poręczenia
Poręczenie w prawie cywilnym – czy umowa poręczenia może dotyczyć dowolnego długu? Kto może być poręczycielem? Dowiedz się więcej na ten temat.