Tag: umowa rachunku bankowego

22 listopada 2018
Kluczowa wiedza dla wierzyciela: kiedy roszczenia stają się wymagalne?
Wymagalność roszczeń wskazuje na chwilę, od której wierzyciel ma prawo żądać zrealizowania świadczenia przez dłużnika. Sprawdź, jak egzekwować swoje prawa.
30 października 2018
Środki zgromadzone na rachunku bankowym: czy są objęte gwarancją?
Co dzieje się w sytuacji, gdy bank, który prowadzi rachunek bankowy, nagle stanie się niewypłacalny? Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Sprawdź!
29 października 2018
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego
Umowę rachunku bankowego można wypowiedzieć. Sprawdź na jakich zasadach jest możliwe wypowiedzenie umowy rachunku bankowego.
12 października 2018
Umowa rachunku bankowego – informacje podstawowe
Każdy z nas posiada otwarty rachunek bankowy w wybranym banku. Warto zatem zapoznać się z przepisami, które regulują umowę rachunku bankowego. | kruczek.pl