Tag: umowa

19 lutego 2021
Odstąpienie a wypowiedzenie umowy
Umiejętność rozróżnienia odstąpienia od umowy od wypowiedzenia umowy jest szczególnie ważna w obrocie gospodarczym. Dowiedz się, jaka jest różnica.
8 stycznia 2021
Pozorność jako wada oświadczenia woli
Jednym ze skutków pozorności może być nieważność dokonanej czynności prawnej. Na czym polega oświadczenie złożone dla pozoru?
24 sierpnia 2020
Co powinno zawierać odstąpienie od umowy zawartej na odległość?
Jak powinno wyglądać odstąpienie od umowy zawartej na odległość? Kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość?
17 sierpnia 2020
Kredyt konsumencki – czym jest? Jak od niego odstąpić?
Kredyt konsumencki to jeden z najczęściej zaciąganych przez Polaków kredytów. Co trzeba wiedzieć na jego temat?
18 lutego 2020
Czym jest nieważność czynności prawnej? – Encyklopedia Prawa
Kiedy zachodzi nieważność czynności prawnej? W jakich przypadkach czynność prawna nie wywoła żadnych skutków? Dowiedz się więcej.
17 lutego 2020
Umowa przedwstępna – wzór, cechy, pojęcie i funkcja
Umowa przedwstępna – cechy, pojęcie, funkcja i wzór umowy. Czym jest umowa przedwstępna? Kiedy warto sporządzić umowę przedwstępną?
14 lutego 2020
Zakaz anatocyzmu – Encyklopedia Prawa
W celu ochrony dłużnika przed nadmiernym obciążeniem finansowym wprowadzono rozwiązanie w postaci zakazu anatocyzmu. Czego dotyczy zakaz anatocyzmu?
10 stycznia 2020
Aukcja jako forma zawarcia umowy
Aukcja to jeden z najbardziej popularnych sposobów na zawarcie umowy. Co na jej temat mówią przepisy prawa? Sprawdź, co warto wiedzieć o aukcji.
11 grudnia 2019
Czym jest umowne prawo odstąpienia?
Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają zastrzec w treści zobowiązania umowne prawo odstąpienia. Jak w praktyce wygląda zastrzeżenie takiego postanowienia?
4 grudnia 2019
Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym 
Czy dozwolone jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania pieniężnego? Sprawdź wyrok Sądu Najwyższego!
1 2 3 5