Tag: umowa

18 września 2019
Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę barteru?
Czym jest barter? Jakie postanowienia musi zawierać prawidłowo skonstruowana umowa barteru? Dowiedz się, co przepisy prawa mówią o tej umowie.
2 września 2019
Aneks - czyli jak wprowadzić zmiany do obowiązującej już umowy
Co zrobić, gdy podczas trwania umowy, strony chciałyby zmodyfikować jej treść? Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony aneks do umowy?
29 sierpnia 2019
Aukcja jako sposób zawarcia umowy
Aukcja to jeden z najbardziej popularnych sposobów na zawarcie umowy. Sprawdź, co koniecznie trzeba wiedzieć zawierając umowę w takiej formie!
17 czerwca 2019
Arbitraż - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Specyfika postępowania arbitrażowego. Czym jest arbitraż ad hoc? Arbitraż instytucjonalny. Zalety arbitrażu administrowanego. Zapis na sąd polubowny.
13 czerwca 2019
Ośrodki Produkcji Rolnej – pomysł Ministerstwa Rolnictwa na zagospodarowanie gruntów
Ośrodki Produkcji Rolnej to nowy pomysł Ministerstwa Rolnictwa na zagospodarowanie gruntów. Kto może prowadzić takie ośrodki? Umowa dzierżawy – forma
10 czerwca 2019
Rebus sic stantibus – skoro sprawy przybrały taki obrót...
W jakich sytuacjach ma zastosowanie sentencja łacińśka rebus sic stantibus (skoro sprawy przybrały taki obrót)? Co można zyskać dzięki tej instytucji?
7 czerwca 2019
Rękojmia przy sprzedaży - cechy, pojęcie, funkcja
Rękojmia przy sprzedaży stanowi obok gwarancji najważniejsze z uprawnień, które przysługują kupującemu w razie, gdy rzecz, którą zakupił, okaże się wadliwa.
6 czerwca 2019
Umowa przedwstępna - cechy, pojęcie, funkcja
Umowa przedwstępna – cechy, pojęcie, funkcja i wzór umowy. Czym jest umowa przedwstępna? Kiedy warto sporządzić umowę przedwstępną?
5 czerwca 2019
Gwarancja przy sprzedaży – cechy, pojęcie, funkcja
Gwarancja przy sprzedaży stanowi obok rękojmi najważniejsze z uprawnień, które przysługują kupującemu w razie, gdy rzecz, którą zakupił, okaże się wadliwa.
20 maja 2019
Siła wyższa – cechy, pojęcie i funkcja. Encyklopedia Prawa
Siła wyższa - przemożne i jednocześnie nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie można powstrzymać. Co warto wiedzieć przy sporządzaniu umowy?