Tag: umowa

10 stycznia 2020
Aukcja jako forma zawarcia umowy
Aukcja to jeden z najbardziej popularnych sposobów na zawarcie umowy. Co na jej temat mówią przepisy prawa? Sprawdź, co warto wiedzieć o aukcji.
11 grudnia 2019
Czym jest umowne prawo odstąpienia?
Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają zastrzec w treści zobowiązania umowne prawo odstąpienia. Jak w praktyce wygląda zastrzeżenie takiego postanowienia?
4 grudnia 2019
Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym 
Czy dozwolone jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania pieniężnego? Sprawdź wyrok Sądu Najwyższego!
3 grudnia 2019
Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?
Często zdarza się, że treść umowy przygotowuje druga strona. Dowiedz się na co należy zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy!
18 września 2019
Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę barteru?
Czym jest barter? Jakie postanowienia musi zawierać prawidłowo skonstruowana umowa barteru? Dowiedz się, co przepisy prawa mówią o tej umowie.
2 września 2019
Aneks - czyli jak wprowadzić zmiany do obowiązującej już umowy
Co zrobić, gdy podczas trwania umowy, strony chciałyby zmodyfikować jej treść? Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony aneks do umowy?
17 czerwca 2019
Arbitraż - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Specyfika postępowania arbitrażowego. Czym jest arbitraż ad hoc? Arbitraż instytucjonalny. Zalety arbitrażu administrowanego. Zapis na sąd polubowny.
13 czerwca 2019
Ośrodki Produkcji Rolnej – pomysł Ministerstwa Rolnictwa na zagospodarowanie gruntów
Ośrodki Produkcji Rolnej to nowy pomysł Ministerstwa Rolnictwa na zagospodarowanie gruntów. Kto może prowadzić takie ośrodki? Umowa dzierżawy – forma
10 czerwca 2019
Rebus sic stantibus – skoro sprawy przybrały taki obrót...
W jakich sytuacjach ma zastosowanie sentencja łacińśka rebus sic stantibus (skoro sprawy przybrały taki obrót)? Co można zyskać dzięki tej instytucji?
7 czerwca 2019
Rękojmia przy sprzedaży - cechy, pojęcie, funkcja
Rękojmia przy sprzedaży stanowi obok gwarancji najważniejsze z uprawnień, które przysługują kupującemu w razie, gdy rzecz, którą zakupił, okaże się wadliwa.